Truger-SO 705x405.png

Special Olympics Norgesleker 2024

Special Olympics Norgesleker 2024 arrangeres på Lillehammer fra 22. til 24. mars 2024. 100 meter på truger vil være en del av arrangementet og arrangeres av Norges Friidrettsforbund.

Norges Friidrettforbund gleder seg til å arrangere truge-konkurransene under Norgeslekene 2024 på Lillehammer!

Hvem kan delta? Alle utøvere må ha fylt 14 år ved konkurransetidspunktet, og alle må være medlem i en friidrettsklubb og ha helårs- eller engangs-lisens for det aktuelle året.

Divisjonalisering: For å skape en rettferdig konkurranse gjennomføres divisjonalisering. Dette er en måte å dele opp utøverne i grupper som resultatmessig er ca. like gode. Det deles ut premier i hver divisjon.

Divisjonaliseringen gjennomføres dagen før konkurransen starter. Alle skal gå/løpe etter beste evne, og så vil utøverne plasseres i ulike divisjoner A, B, C og D etc. basert på oppnådde tider. De fem beste tidene settes i divisjon A, de neste fem i divisjon B etc. Deretter vil det avholdes finaler for hver divisjon der det deles ut premier til de tre beste i hver finale. Det er fem utøvere i hver divisjons-finale. 

Premiering: Det gis premie til de tre beste i hver divisjon.

Distanse: Distansen er 100 meter.

Arena: Truge-konkurransene vil bli gjennomførte på friidrettsbanen på Lillehammer. Arrangør vil være Lillehammer Idrettsforening, friidrettsgruppa.

Utstyr: Truger: Det vil være en truge-bank på stadion der truger kan lånes. Egne truger er også lov å benytte. Staver: Det er lov å benytte staver under konkurransene.