NFIF-logo-705x405.jpg

Utadrettede tiltak

Norges Friidrettsforbund har en rekke tiltak som vi kan plassere i kategorien for samfunnsansvar og bærekraft. Felles for tiltakene er at de retter seg utover i organisasjonen vår. Det er enkeltmedlemmene og klubbene våre vi ønsker å nå med blant annet ryddeuka, gjenbruksforumet vårt og miljøveilederen vår.

Ryddeuka og Miljøveileder

Ryddeuka:
Ryddeuka er en kampanjeperiode hvor vi sammen med vår samarbeidspartner Ragn-Sells inviterer alle i Norsk Friidrett til å være med på en vår- og høstdugnad og rydde i sitt nærområde. Formålet med Ryddeuka er å skape en varig holdningsendring til at vi blir enda flinkere på å rydde ved enhver anledning og minne om at vi har et ansvar om å ta vare på naturen og anleggene vi bruker til friidrett. Innstillingen er at vi skal holde alt like fint etter bruk – om ikke bedre - være seg på friidrettsbanen etter trening, en sti der man løper ofte eller rundt klubbhuset.

Ryddeuka viser et tydelig standpunkt og driver kompetanseformidling ut mot utøvere og klubber om vektigheten av å unngå forsøpling og rett kildesortering. Vi har troen på at det er langt hyggeligere å trene i et rent miljø uten søppel og som ser bedre ut og er mindre skadelig for naturen. Og avfallet? Det går til forbrenningsanlegg slik at det gir energi til samfunnet. Ved å være med gjør Norsk Friidrett både lokalmiljøet, klubben og Norge en stor tjeneste.

Miljøveilederen:

Sammen med Ragn-Sells har vi utviklet en miljøveileder i tre deler med forslag og anmodninger til hvordan man opptrer mer miljøvennlig og bærekraftig som klubb, løp, arrangement, mesterskap og utøver. Miljøveilederen er også obligatorisk å svare til hvordan man skal etterleve når man søker om å arrangere et nasjonalt mesterskap.

Hold Norge Rent

Som en del av vår miljøsatsing er vi et stolt medlem av Hold Norge Rent. Som i alt annet vi gjør så har vi troen på at det er lettere å lykkes i et lag. Våre hovedmål er å forebygge forsøpling, engasjere offentlig, privat og frivillig sektor i arbeidet mot forsøpling, mobilisere frivillige til opprydding av eierløst søppel, ansvarliggjøre kildene til forsøpling og levere kunnskap om forsøpling. Sammen med Hold Norge rent skal vi bidra til å redusere, stoppe og forebygge forsøpling.

Utgjør en forskjell

Utgjør en forskjell er NFIFs side for samfunnsansvar og bærekraft. Der fremhever vi enkelttiltak og prosjekter i Norsk Friidrett som skaper en mer bærekraftig verden med den hensikt å inspirere flere til å gjøre noe for samfunnet som skaper en mer bærekraftig verden. Bidragsyterne kan være alt fra enkeltutøvere til lag eller sponsorer som utgjør en forskjell – og vi skal synliggjøre at alle bidrag uansett størrelse er viktige.