eq-timing-705x405 (1).jpg

EQ-timing erstatter mosjon.friidrett.no fra 2023

Fra 1. januar 2023 vil terminlista for løp utenfor bane flyttes fra mosjon.friidrett.no til EQ-timing. Praksisen vil i stor grad være identisk med dagens system, og man velger fortsatt selv hvilket påmeldingssystem man vil bruke.

EQ-timing erstatter mosjon.friidrett.no fra 2023

Fra 1. januar 2023 vil terminlista for løp utenfor bane flyttes fra mosjon.friidrett.no til EQ-timing. Praksisen vil i stor grad være identisk med dagens system, og man velger fortsatt selv hvilket påmeldingssystem man vil bruke.

Viktig informasjon til samtlige friidrettsklubber i Norge:

Norges Friidrettsforbund har siden 2019 sett på nye terminliste/arrangementsløsninger tilpasset løp utenfor bane. Målet har vært å minimere arbeidet for våre klubber og tilby et så godt og helhetlig arrangementssystem som mulig med en tilhørende terminliste.

Dagens system, som også inneholder den offisielle terminlisten for løp utenfor bane, har servet oss godt siden 2014, men med tiden mistet sin relevans og evne til å fremstå som et førstevalg blant våre arrangører.
For klubber, kretser og forbund har dette resultert i ekstra mye tid- og ressursbruk, særlig når det kommer til innlegging av arrangementene i terminlista.
Vår rapport fra normalåret 2019, viste at kun 3 prosent av våre arrangører brukte dagens løsning som arrangementssystem, mens 71 prosent brukte EQ-timing. For 97 prosent av våre klubber førte dette med andre ord til dobbeltarbeid ettersom de også måtte terminfeste arrangementet i mosjon.friidrett.no.

Etter en lengre prosess med flere aktører involvert, ble vi i løpet av våren 2022 enige med EQ-timing om et samarbeid. Alt av det tekniske er nå klart og vi har dessuten en god plan på hvordan vi skal flytte over arrangementer som allerede er lagt inn i dagens system, uten at krets eller klubb trenger å gjøre noe.

Fra 1. januar 2023 stenges mosjon.friidrett.no og erstattes av EQ-timing.

PS: Vi er klar over at denne informasjonen kommer i seneste laget for enkelte, og vi ser også ulempen med at overgangen/flyttingen skjer parallelt med terminlisteovergangen til iSonen for banearrangement.
Allikevel mener vi at alternativet med å vente ytterligere ett år ville vært mer uheldig, og tror dessuten at omstillingen for klubbene vil være relativt liten, da over 70 prosent av våre arrangører allerede bruker eller er godt kjent med EQ-timing.

Spørsmål og svar:

Hvordan oppretter vi et arrangement i EQ-timing?
For å opprette et arrangement trenger din klubb en brukerprofil. En egen opplæringsside, med blant annet opprettelse av arrangement for EQ-timing, finner du på opplæringssidene.

Vi har allerede en brukerprofil i EQ-timing. Hva gjør vi?
Dersom deres klubb allerede har en brukerprofil tilknyttet EQ-timing trenger dere ikke gjøre noe. Da vil klubben knyttes til riktig friidrettskrets og dere kan fortsette som før.

Vi mangler en brukerprofil i EQ-timing. Hva gjør vi?
Dersom deres klubb mangler brukerprofil i EQ-timing følger dere denne linken, og trykker på «Ny arrangør», før dere fyller inn all relevant informasjon. Klubben vil da knyttes til riktig friidrettskrets og dere kan komme i gang:

Vi har allerede opprettet 2023-arrangement i mosjon.friidrett.no. Hva gjør vi?
Verken klubb eller krets trenger å foreta seg noe. NFIF og EQ overfører alle 2023-arrangement som allerede ligger inne i mosjon.friidrett.no. Så fort klubben har opprettet brukerprofiler i EQ-timing, vil dere kunne logge inn og finne igjen de samme arrangementene der. Én klubb kan ha flere brukerprofiler registrert.

Vi har allerede opprettet 2023-arrangement i EQ-timing. Hva gjør vi?
Verken klubb eller krets trenger å foreta seg noe. Arrangementet vil automatisk bli knyttet opp mot klubben (hvis den ikke allerede er det), og automatisk bli approbert og synlig på terminlisten.

Vi har satt opp mosjon.friidrett.no som påmeldingsløsning for et 2023-arrangement. Hva gjør vi?
I løpet av denne uken (uke 45) vil vi ta kontakt med de arrangørene som har satt opp 2023-arrangement med mosjon.friidrett.no som påmeldingsløsning, for å tilby andre alternativ.

Kan vi fortsatt velge fritt hvilket påmeldingssystem vi vil bruke?
Ja. Praksisen blir identisk som i mosjon.friidrett.no. Klubben velger selv hvilke systemer de vil bruke, men arrangementet MÅ terminfestes og approberes i EQ-timing.

Kan arrangører utenfor (fri)idretten fortsatt bruke EQ-timing?
Ja. Alle kan bruke EQ-timing. Forskjellen nå er at kun friidrettsklubber under NFIF kan bruke kategorien «friidrett», mens arrangører utenfor friidretten havner under «Andre». I motsetning til «Andre» vil dessuten arrangement under «friidrett» være forsikret og underlagt idrettens konkurranse- og antidopingbestemmelser. Resultatene blir også offisielle og gyldige.

Hvordan vil approbering fungere i EQ-timing?
Approbering vil fungere helt likt som i mosjon.friidrett.no. Klubben registrerer sitt arrangement i EQ-timing, og kretsen får automatisk beskjed. Så fort kretsen har gått inn og approbert/godkjent, vil arrangementet bli synlig i terminlisten.

Vil EQ-timings påmeldingssystem være tilknyttet iSonens helårslisens?
Ja, på sikt. Vi jobber med dette og satser på å ha dette klart i begynnelsen av 2023.

Hva gjør vi med lisenskontroll og innbetaling?
I EQ-timing er lisenskontroll og lisensinnbetaling ivaretatt automatisk. Som klubb og arrangør trenger dere derfor ikke å tenke på dette

Hvordan rapporterer vi inn resultater?
Dersom dere bruker EQ-timings resultatservice, trenger dere ikke foreta dere noe. Alt vil foregå automatisk. Bruker dere en annen tjeneste må dere laste opp resultatene etter endt arrangement. Forklaring til dette finner dere på opplæringssidene.

Hvor vil jeg finne terminlista for løp utenfor bane fra 2023?
Terminlista vil primært vises to steder:

Når stenges mosjon.friidrett.no, og kan vi fortsatt bruke deltager.no?
Vi opererer med to datoer:
- 1. januar 2023: mosjon.friidrett.no stenger muligheter for å opprette arrangement.
- 1. april 2023: mosjon.friidrett.no stenger og tar ned siden, og brukerprofiler deaktiveres.

Man kan fortsatt benytte seg av Deltager.no til påmelding og betaling for sine løp og arrangement. Klubber som ønsker flytte sin arrangørkonto fra Mosjon.friidrett.no til Deltager.no vil kunne gå videre med tilsvarende priser. Tilbudet er gjeldende frem til 01.01.2023. For å benytte deg av dette tilbudet kan Deltager.no kontaktes direkte her.   

Hva skjer med data fra mosjon.friidrett.no og hvordan får jeg tilgang til dette?
Alt av utbetalingsrapporter og annen data klubben har i mosjon.friidrett.no, må hentes ut innen 1. april 2023.

Hva får jeg i EQ-timing som jeg ikke får i mosjon.friidrett.no?
I mosjon.friidrett.no hadde klubbene tilgang til:

 • Egen klubbprofil (med mulighet for flere brukere).
 • Påmeldingsløsning.
 • Automatisk lisensinnbetaling.
 • Egen dedikert arrangementsside med mulighet for egen profilering.
 • Søknad om approbasjon.
 • Terminliste for løp utenfor bane.
 • Mulighet for å bruke andre systemer

I EQ-timing får klubbene tilgang til:

 • Egen klubbprofil (med mulighet for flere brukere).
 • Påmeldingsløsning.
 • Tidtakerløsning.
 • Resultatløsning.
 • Automatisk lisensinnbetaling.
 • Automatisk lisenskontroll (kommer i løpet av 2023).
 • Automatisk resultatoverføring til NFIFs gateløpsstatistikk.
 • Automatisk innsending av resultater (dersom EQ-timings resultatsystem er brukt).
 • Egen dedikert arrangementsside med mulighet for egen profilering.
 • Mulighet for å laste opp resultater fra andre systemer og inn i EQ.
 • Personlige profiler for deltakere.
 • Fakturaløsning.
 • Søknad om approbasjon.
 • Terminliste for løp utenfor bane.
 • Mulighet for å bruke andre systemer.

Finnes det en supporttjeneste hos EQ-timing?
Ja den finner du her.

Finnes det fakturaløsning i EQ-timing?
Ja, fakturaløsning er integrert i EQ-timing og mulig å bruke hvis ønskelig.

Hva koster det oss å bruke EQ-timing?
Det koster ingenting å opprette arrangementet. Det er heller ingen kostnader knyttet til opplasting av resultater fra annen tidtakerløsning.

Tidtakingpriser etter avtale.

Påmelding: 9,50 kroner + mva pr. deltaker

I tillegg til prisen kommer 2 prosent garantiprovisjon av fakturert beløp. EQ-Timing tar tapsrisikoen for fakturaer, og garanterer oppgjør for alle valide påmeldinger selv om deltaker ikke betaler.

Lenker til brukermanualer for EQ-timing?
Opprett arrangement.
Arrangementsveiviser.