Rekorder

Norske rekorder senior og junior føres kun i øvelser som er vedtatt av Friidrettstinget.
Norske rekorder for veteraner bestemmes av Veteranutvalget.
Bestenoteringer bestemmes av Statistikk-og Rekordutvalget.

 


 

Norske rekorder for menn senior

Norske rekorder for kvinner senior

Norske rekorder for menn junior 22

Norske rekorder for kvinner junior 22

Norske rekorder for menn junior 19

Norske rekorder for kvinner junior 19

Norske rekorder innendørs for menn senior

Norske rekorder innendørs for kvinner senior 

Norske rekorder innendørs for menn junior 22

Norske rekorder innendørs for kvinner junior 22

Norske rekorder innendørs for menn junior 19

Norske rekorder innendørs for kvinner junior 19

Norske rekorder for menn senior kappgang

Norske rekorder for kvinner senior kappgang

Norske rekorder for menn junior23 kappgang

Norske rekorder for kvinner junior 23 kappgang

Norske rekorder for menn junior19 kappgang

Norske rekorder for kvinner junior19 kappgang

Norske rekorder menn veteraner utendørs

Norske rekorder kvinner veteraner utendørs

Norske rekorder menn veteraner innendørs

Norske rekorder kvinner veteraner innendørs

 

  

 

Internasjonale rekorder

Norske verdensrekordholdere historisk


 

Bestenoteringer for jenter

Bestenoteringer for gutter

Bestenoteringer for gutter og jenter innendørs

Bestenoteringer kappgang gutter utendørs

Bestenoteringer kappgang jenter utendørs

Bestenoteringer kappgang gutter og jenter innendørs

 

Mesterskapsrekorder hoved-NM

Mesterskapsrekorder Juniormesterskap

Mesterskapsrekorder stafetter

Mesterskapsrekorder mangekamp

Mesterskapsrekorder innendørs

Mesterskapsrekorder hopp uten tilløp

Mesterskapsrekorder UM

Mesterskapsrekorder UM innendørs