Årsstatistikker

© Norges Fri-idrettsforbund, Statistikk-og Rekordutvalget

Statistikker er aldri noen enkeltmannsjobb. Alle statistikker herunder er laget med innspill fra mange personer hvorav en har vært hovedperson og koordinator. Spesielt gjelder dette de historiske statistikkene og ikke minst identifiseringen av resultater og personer. I denne forbindelse er det grunn til å framheve Rolv Gunnar GitlestadJan Jørgen MoeWilly HaugeBernt Solaas ,Erling Andersen og mange andre bidragsytere i tillegg til "koordinatorene" som står for hvert avsnitt nedenfor.