2009

Utendørsstatistikk 2009

Menn/Gutter

Årsklasser Utarbeidet av Ajour pr.
Senior - Sprint Tore Johansen 31. desember
Senior - Distanse Tore Johansen 31. desember
Senior - Hekkeøvelser Tore Johansen 31. desember
Senior - Hoppøvelser Tore Johansen 31. desember
Senior - Kastøvelser Tore Johansen 31. desember
Senior - Mangekamp Tore Johansen 31. desember
Senior - Stafetter Tore Johansen 31. desember
Gutter 18-19 år Stein Fossen 31. desember
Gutter 17 år Stein Fossen 31. desember
Gutter 16 år Stein Fossen 31. desember
Gutter 15 år Stein Fossen 31. desember
Gutter 14 år Lars Arve Røssland 31. desember
Gutter 13 år Tony Liestøl 31. desember

 

Kvinner/Jenter

Årsklasser Utarbeidet av Ajour pr.
Senior - Sprint Tore Johansen 31. desember
Senior - Distanse Tore Johansen 31. desember
Senior - Hekkeøvelser Tore Johansen 31. desember
Senior - Hoppøvelser Morten Haave 31. desember
Senior - Kastøvelser Tore Johansen 31. desember
Senior - Mangekamp Tore Johansen 31. desember
Senior - Stafetter Tore Johansen 31. desember
Jenter 18-19 år Stig A. Vangsnes 31. desember
Jenter 17 år Stig A. Vangsnes 31. desember
Jenter 16 år Kerstin Santibanez 31. desember
Jenter 15 år Kerstin Santibanez 31. desember
Jenter 14 år Lars Arbe Røssland 31. desember
Jenter 13 år Knut Johansen 31. desember
     
Menn og kvinner    
Senior Kappgang Erling Andersen 31. desember

 

Innendørsstatistikk 2009

Årsklasser Utarbeidet av Ajour pr.
Senior - Menn og Kvinner Jo Nesse 30. april
Gutter 18-19 år Stein Fossen 30. juni
Gutter 17 år Stein Fossen 30. juni
Gutter 16 år Stein Fossen 30. juni
Gutter 15 år Stein Fossen 30. juni
Gutter 14 år Lars Arve Røssland 30. juni
Gutter 13 år Tony Liestøl 30. juni
Jenter 18-19 år Stig Vangsnes 23. mars
Jenter 17 år Stig Vangsnes 23. mars
Jenter 16 år Kerstin Santibanez 30. juni
Jenter 15 år Kerstin Santibanez 30. juni
Jenter 14 år Lars Arve Røssland 30. juni
Jenter 13 år Knut Johansen 30. juni