Tidligere år

© Norges Fri-idrettsforbund, Statistikk-og Rekordutvalget

Statistikker er aldri noen enkeltmannsjobb. Alle statistikker herunder er laget med innspill fra mange personer hvorav en har vært hovedperson og koordinator. Spesielt gjelder dette de historiske statistikkene og ikke minst identifiseringen av resultater og personer. I denne forbindelse er det grunn til å framheve Rolv Gunnar GitlestadJan Jørgen MoeWilly HaugeBernt Solaas ,Erling Andersen og mange andre bidragsytere i tillegg til "koordinatorene" som står for hvert avsnitt nedenfor.

Årsstatistikker kappgang finnes på denne adressen.

Nettbaserte årganger:

2013  2012  2011

2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004   2003   2002  2001  2000


Friidrettskalendere: (Skannet fra trykt utgave - meget store dokumenter)
(Redaktører: 1982-1999 Jo Nesse, 1968-81 Ole Petter Sandvig, 1967 Ingmund Ofstad, 1966 Tore Johansen i 2020), 1965 Arvid Paulsen)
Kvinneutvalgets statistikk: (Skannet fra stensilert utgave - ganske store dokumenter)
(Redaktør: 1962-64 Kristen Damsgaard)

Menn

1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991

1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981

1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971

1970  1969  1968

Kvinner

1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991

1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981

1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971

1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1963  1962


Bladet FRIIDRETTs "Årets beste" (Skannet fra bladet)
(Redaktører: 1960-61 Wolfgang H. Haffner, 1959 Jan Fr. Løchen)

Kvinner:

1961


 

Menn  (1911-1939, 1961-1965 og 1967-1968 ajourført 1984-87)
          (1966 ajourført og utvidet 2020)
          (1940/45-1956 ajourført og utvidet 2007-14)
          (1957-1960 ajourført og utvidet 2020)
          (1883, 1885-1886, 1888-1910 ajourført og utvider 2014)

Følgende årsstatistikker er sammenstilt av Tore Johansen:  (Disse årsstatistikkene, men unntak av de ovenstående og nedennevnte,  finnes dessverre bare for menn)
(Flere av dokumentene er av betydelig størrelse)

1967  1966  1965  1964  1963  1962  1961

1960  1959  1958  1957  1956  1955  1954  1953  1952  1951

1950  1949  1948  1947  1946  1945  1941-44

1940  1939  1938  1937  1936  1935  1934  1933  1932  1931

1930  1929  1928  1927  1926  1925  1924  1923  1922  1921

1920  1919  1918  1917  1916  1915  1914  1913  1912  1911

1910  1909  1908  1907  1906  1905  1904  1903  1902  1901

1900  1899  1898  1897  1896  1895  1894  1893  1892  1891

1890  1889  1888  1887  1886  1885  1884 1883

Kvinner (ajourført 2007-15) (1957-1960 ajourført og utvidet 2020) Disse statistikkene er sammenstilt av Tore Johansenmed mange gode hjelpere.

1960  1959  1958  1957  1956  1955  1954  1953  1952  1951 

1950  1949  1948  1947  1946  1945

Disse årsstatistikkene er sammenstilt av Willy Hauge og er første gang satt opp i 2009 og oppdatert i 2011 (1935-1937 oppdatert i 2013, 1931 oppdatert 2016).
Dette er år tidligere enn offisiell introduksjon av friidrett for kvinner.
I enkelte av årgangene er det ikke funnet noen resultater.

1940  1939  1938  1937  1936  1935  1934  1933  1932  1931

1930  1929  1928  1927  1926  1925  1924  1923  1922  1921 

1920


Historiske statistikker i årsklasser

Gutter og jenter (13 til 18 års-klassen)
Disse statistikkene er sammensatt av Tore Johansen med hjelp fra flere.

Veteraner
Disse statistikkene er sammensatt av Stein Fossen.