Nettbasert reiseregning

NFIF tok høsten 2016 i bruk et reiseregningssystem som etter hvert også har blitt tilrettelagt for resten av organisasjonen. Dette systemet heter Visma.net Expense, og er nettbasert. Dere kan logge dere inn via www.visma.net.  Alle skal heretter registrere reiseregninger, honorar (ikke selvstendig næringsdrivende) og utgiftsgodtgjørelser i dette systemet, ikke lenger levere på papir.

Se informasjon her.