Krav og kriterier for 2023

Norge møter Finland, Sverige og Danmark/Island i en årlig innendørslandskamp.

Arrangementets nettside.

 • Øvelser for begge kjønn: 60 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, 60 meter hekk, lengde, tresteg, høyde, stav, kule og vektkast.
 • Det blir seks omganger i kule, lengde og tresteg.
 • Norge stiller med to utøvere i hver individuell øvelse.
 • Resultater oppnådd i konkurranser til og med 6. februar vil legges til grunn ved uttak.
 • Prinsipp: Vi skal ha det sterkeste laget.
 • Egenandel på 2000 kroner pr. utøver blir sendt klubb i etterkant.
 • Ren utøver må være tatt før uttaksdato.
 • Helseattest og helsesertifikat må være tatt før uttaksdato.

Uttak: 6. februar 2023.

Arrangementets nettside.

Kvalifiseringskriterier:

 • Kvalifiseringsperiode 20. februar 2022 til 19. februar 2023 klokken 24:00. Mangekamp fra 20. August 2021.
 • Final entry er 20. februar 2023.
 • Norge kan melde på 4 individuelle deltakere i hver øvelse, men kun 3 kan stille.
 • Utøvere som klarte kravet i 2022 må dokumentere form.
 • Ny Ren Utøver må være tatt før uttaksdato.
 • I Run Clean må være tatt før uttaksdato.
 • Helseattest og helsesertifikat må være tatt før uttaksdato.

Uttak: 22. februar 2023.

Kvalifiseringskrav inne/ute:

IMG_2240.png

 

Arrangementets nettside.

 • Deltagelse: Norge kan sende inntil 8 utøvere og to ledere (U23 og senior kvinner og menn).
 • Uttak baseres på resultater oppnådd i 2022/2023.
 • Egenandel på 2000 kroner pr utøver blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e).
 • I Run Clean må være tatt før uttaksdato.
 • Ny Ren Utøver må være tatt før uttaksdato.
 • Helseattest må være tatt før uttaksdato.

Uttak: 15. februar 2023.

 • Utøvere som er født etter 2003 kan ikke delta i dette mesterskapet.
 • Deltagende nasjoner: Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island.
 • Norge kan delta med maks 3 utøvere i hver øvelse. Det er pr dato ikke avklart om det blir stafetter.
 • Uttak: Resultater oppnådd innen: 21. mai 2023. Resultater oppnådd i 2022 tas med i vurderingen.
 • NFIF dekker en utøver i hver øvelse, forutsatt at de har tatt krav. De andre utøverne bestiller og dekker reise selv samt egenandel på 2000 kroner pr utøver som blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker et antall ledere og trenere til troppen.
 • Helseattest/helsesertifikat må være gyldig før uttak.
 • Ren Utøver må være tatt før deltakelse.

Uttak: 22. mai 2023. Deler av troppen tas ut 15. mai.

Kvalifiseringskrav:

IMG_2264.png

Kvalifiseringskriterier:

 • Vi stiller ikke lag, men er åpen for deltagelse for individuelle utøvere.
 • Interesserte deltagere bes kontakte NFIF innen 1. mars 2023 for preliminær påmelding.
 • Utøverne dekker reise selv. NFIF dekker en leder.
 • Kvalifiseringsperiode: Til og med 15. mai 2023.
 • Helseattest og helsesertifikat må være tatt før uttaksdato.
 • I Run Clean må være tatt før uttaksdato.
 • Ny Ren Utøver må være tatt før uttaksdato.

Uttak: 16. mai 2023.

Kvalifiseringskrav menn/kvinner:
5000 meter: 13:57.91/16:19.58
10000 meter: 29:31.12/35:08.35
3000 meter hinder: 8:58.96/10:36.60
10km: 29:19/34:13
Halvmaraton: 1:03.49/1:14.17
Maraton: 2:19.18/2:47.33

 

Motbakke/short trail (7. juni, 8. juni og 10. juni):

 • Uttaket gjelder Vertikal, Up and down classic og 40 km.
 • Norge sender løpere fordelt på disse tre distansene. Fordelingen vil vi komme tilbake til.
 • Det vil bli kun ett uttaksløp for vertikalen. Dette uttaksløpet blir 22. april - Varden Opp. De samme løperne som kvalifiserer seg her, løper også up/down distansen i VM.
 • For 40 km vil det bli Sjutoppsturen 7. april på Sunnmøre som vil telle som uttak. De som ønsker å kvalifisere seg på denne distansen må stille her. Her vil det hvis nødvendig også brukes skjønn siden distansen er kort.
 • Løpere som takker ja til å representere Norge i VM skal prioritere dette mesterskapet med tanke på forberedelser og restitusjon.
 • Uttak på individuelt grunnlag gjøres under forutsetning av at de vurderes til å kunne hevde seg blant de 30 beste individuelt.
 • Noen løpere vil være forhåndsuttatt på bakgrunn av prestasjoner i EM og VM 2022. Hvem disse er kommer vi tilbake til.
 • For å representere Norge i internasjonale mesterskap må den som tas ut være medlem i en norsk friidrettsklubb tilsluttet NFIF og ha tegnet helårslisens.
 • Egenandel på 2000 kroner pr. utøver blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e).
 • Helseattest/helsesertifikat må være gyldig før uttak.
 • Ny Ren Utøver må være tatt før uttaksdato.
 • I Run Clean må være tatt før uttaksdato.

Endelig uttak gjøres 27. april 2023.

Ultra (9. juni):

 • Uttak foretas med bakgrunn i solide prestasjoner i ultra terrengløp på distanser fra 60-100 km både i Norge og internasjonalt. Årets ultradistanse i VM er 89 km.
 • Kriterier for uttak vil være oppnådde resultater siste kalenderår før mesterskap finner sted. Dersom resultat er eldre enn 12 måneder må utøvere bevise form.
 • Løpere som er i landslagsdiskusjonen og som er varslet om dette, må holde ultraløpsutvalget orientert om alle skader. Ved unnlatelse av å melde inn skader som i neste omgang forårsaker unødige kostnader vil løperen bli bedt om å dekke disse selv.
 • Løpere som takker ja til å representere Norge i VM skal prioritere dette mesterskapet med tanke på forberedelser og restitusjon.
 • Uttak på individuelt grunnlag gjøres under forutsetning av at de vurderes til å kunne hevde seg blant de 30 beste individuelt.
 • Noen løpere vil være forhåndsuttatt på bakgrunn av prestasjoner i EM og VM 2022. Hvem disse er og hvor mange ledige plasser som da er igjen vil vi komme tilbake til snarest.
 • For å representere Norge i internasjonale mesterskap må den som tas ut være medlem i en norsk friidrettsklubb tilsluttet NFIF og ha tegnet helårslisens.
 • Krav om innbetaling av egenandel på 2000 kroner pr. utøver blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e).
 • Helseattest/helsesertifikat må være gyldig før uttak.
 • Ny Ren Utøver må være tatt før uttaksdato.
 • I Run Clean må være tatt før uttaksdato.

Endelig uttak gjøres 27. april 2023.

Forhåndsuttatt pr 20. januar:

Kvinner:
Sylvia Nordskar, OSI Friidrett.
Mari Fenre, Siljan IL.

Menn:
Tobias Dahl Fenre, Siljan IL.
Didrik Hermansen, Romerike Ultraløperklubb.

 • Deltagende nasjoner: Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island.
 • Norge kan delta med maks 3 utøvere i hver klasse (U18, U20 og senior).
 • Uttak: Resultater i mangekamp oppnådd innen 29. mai 2023. Resultater oppnådd i 2022 tas med i vurderingen. Det kan være åpning for deltakelse for flere utøvere utenom landslaget.
 • Egenandel på 2000 kroner pr utøver blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e).
 • Helseattest/helsesertifikat må være gyldig før uttak.
 • Ren Utøver må være tatt før deltakelse.

Uttak: 31. mai 2023.

Norge deltar i førstedivisjon. 

 • Som kvalifiseringsgrunnlag gjelder resultater oppnådd i stevner til og med 11. juni 2023. I tilfeller hvor det er vanskelig å skille mellom utøvere vil det være aktuelt å bruke eget uttakingsstevne.
 • Alle nasjoner stiller med en utøver i hver øvelse.
 • Øvelser menn: 100 meter, 110 meter hekk, 200 meter, 400 meter, 400 meter hekk, 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, 3000 meter hinder, 5000 meter, 4x100 meter stafett, 4x400 meter mixed stafett (to menn og to kvinner), høyde, kule, slegge, lengde, stav, tresteg, spyd, diskos.
 • Øvelser kvinner: 100 meter, 100 meter hekk, 200 meter, 400 meter, 400 meter hekk, 800 meter, 1500 meter, 3000 meter hinder, 5000 meter, 4x100 meter stafett, 4x400 meter mixed stafett (to menn og to kvinner), stav, tresteg, slegge, spyd, høyde, kule, lengde, diskos.
 • Prinsipp: Vi skal ha det sterkeste laget! Særlig kvalifiserte utøvere vil bli prioritert uansett øvelse.
 • I Run Cleanmå være tatt før uttaksdato.
 • Ny Ren Utøver må være tatt før uttaksdato.
 • Helseattest/helsesertifikat må være gyldig før uttak.

Uttak: 13. juni 2023.

Kriterier:

 • Kvalifiseringsperioden er 1. januar 2022 til 28. mai 2023.
 • Minimumskravet må være oppnådd i et WPA-godkjent stevne, og resultatet ditt må være inne på WPA-rankingen i kvalifiseringsperioden.
 • Uttak er avhengig av at utøver er frisk, skadefri og har bekreftet form før påmeldingsfristens utløp.
 • Ren Utøver må være tatt på nytt i 2023 før uttaksdato.
 • Helseattest/helsesertifikat må være gyldig før uttak.
 • Utøver må kunne reise med det støtteapparatet som NFIF tar ut.

Laguttak: 30. mai 2023.

Kvalifiseringskrav for direkte uttak til VM:

IMG_2325.png

*Ved ikke oppnådd krav, kan det allikevel gjøres uttak på grunnlag av vurdering.

Mesterskapet omfatter årgangene 2001, 2002 og 2003. Det er kun mulig å delta i ett juniormesterskap.

Krav:

 • NFIF vil bruke kvalifiseringskrav og kriterier fra European Athletics som grunnlag for uttak til EM U23. Resultat i miksede konkurranser godtas ikke. Innendørs-resultat i tekniske øvelser og løp fra 200 meter og oppover kan danne grunnlag for kvalifisering, men da kun på 200 meters bane.
 • Norge kan melde på 4 utøvere pr. øvelse som har klart kravet i kvalifiseringsperioden, men kun 3 utøvere kan delta. Norge har som mål å stille lag for damer og herrer på 4x100 meter og 4x400 meter stafett.
 • Kvalifiseringsperioden er 1. mai 2022 til 3. juli 2023.
 • I tillegg til å ha klart kravet til mesterskapet skal utøver ha flere jevne resultater opp mot kravet for å kunne bli uttatt.
 • I tvilstilfeller vil resultat i siste del av kvalifiseringsperioden vurderes som sterkere enn resultat tidlig i perioden. Det kan bli aktuelt å arrangere skille-konkurranser mellom enkeltutøvere.
 • Dokumentert form i perioden mellom krav-oppnåelse og avreise/mesterskapet, slik at utøver har bekreftet form på stabilt nivå (altså: en «fulltreff» på ett stevne er ingen garanti for uttak!).
 • Helseattest/helsesertifikat må være gyldig før uttak.
 • Ny Ren Utøver må være tatt før uttaksdato.
 • I Run Clean må være tatt før uttaksdato.
 • Egenandel på 2000 kroner pr utøver blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker trener/ledere(e).

Uttak: 5. juli 2023.

Kvalifiseringskrav:

IMG_2242.png

 • Deltagende nasjoner: Norge, Sverige, Finland og Danmark/Island.
 • Resultater oppnådd til og med 10. juli 2023.
 • Norge stiller med to utøvere i hver øvelse.
 • Prinsipp:” Vi skal ha det sterkeste laget”.
 • Utøvere som er født i 2004 og 2005 skal prioriteres i U20. Utøvere som er født etter 2007, kan ikke bli tatt ut.
 • Egenandel på 2000 kroner pr utøver blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e).
 • I Run Clean må være tatt før uttaksdato.
 • Ny Ren Utøver må være tatt før uttaksdato.
 • Helseattest/helsesertifikat må være gyldig før uttak.

Uttak: 12. juli 2023.

Norge sender årgangene 2006 og 2007

Det er Norges Olympiske Komité ved Olympiatoppen som er ansvarlig for troppen og gjennomføringen av mesterskapet. Norges Friidrettsforbund ved talentutviklingsansvarlig nominerer friidretts-utøvere til EYOF. Dette skjer i samråd med teamledere og sportssjef. Det er kun mulig å delta i ett juniormesterskap.

 • Vi kan melde på 2 utøvere pr. øvelse som har klart kravet i kvalifiseringsperioden, men kun 1 utøver kan delta. Norge har som mål å stille gutte- og jentelag på 1000 meter stafett. Utøverne som kan delta i stafett skal ha kvalifisert seg i en individuell øvelse.
 • Norge stiller med en tropp på 20 utøvere. Skulle det bli flere kvalifiserte i henhold til vedtatte krav, blir de høyest rangerte utøverne på europastatistikken pr 8. juli tatt ut. Det kan bli aktuelt å arrangere skille-konkurranser mellom enkeltutøverne.
 • Kvalifiseringsperioden er 1. januar 2023 til 8. juli 2023. Vi tar forbehold om at fristen 8. juli kan bli endret fra Olympiatoppens side.
 • I tillegg til å ha klart kravet til mesterskapet skal utøver ha flere jevne resultater opp mot kravet for å kunne bli uttatt.
 • I tvilstilfeller vil resultat i siste del av kvalifiseringsperioden vurderes som sterkere enn resultat tidlig i perioden.
 • I Run Clean-kurset må være tatt før uttaksdato.
 • Ny «Ren Utøver» må være tatt før uttaksdato.
 • Helseattest/helsesertifikat må være gyldig før uttak.
 • Egenandel på 4000 kroner pr utøver blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e).
 • Uttak: 8. juli 2023. Vi tar forbehold om at fristen kan bli tidligere.

Kvalifiseringskrav:

IMG_2245.png

Det er nå bekrefta fra arrangøren at det ikke vil delta utøvere fra Russland eller Belarus under Student-OL. Heller ikke under nøytralt flagg.

Covid-19: Mesterskapet ble igjen utsatt, denne gangen til 2023, men Kina har ambisjon om endelig å arrangere mesterskapet i Chengdu. Vi tar vi forbehold, men forbereder oss på mesterskapet.

Kina har nå åpnet grensene og fjernet krav om karantene ved innreise. Pr nå er det kun krav om en negativ PCR-test tatt 48 timer før avreise. Dette medfører store endringer i kostnader og logistikk rundt WUG Chengdu 2023. Prisene ligger nå på rundt 15 000 kroner per billett fra Oslo (og vil trolig synke ytterligere). Vi har fått positive signaler fra arrangøren som nå planlegger for et svært annerledes scenario enn tidligere. I forbindelse med dette har Chengdu invitert til (et nytt) HOD-møte siste uka i mars. Det vil også komme mer info fortløpende frem til det.

Uttakskriterier:

Aldersgrense: Utøvere må være født mellom 01.01.1996 og 31.12.2005.

Studentstatus: Utøvere må være student i (løpet av) 2023 eller ha gjennomført avsluttende eksamen i 2020, 2021 eller 2022. Dette på grunn av tidligere utsettelse på mesterskapet.

Alle deltakere må ha pass som er gyldig minimum seks måneder etter arrangementet. Det er varslet lange passkøer også i 2023, så vi minner dere om dette.

Økonomi: 35€ per pers per natt (både utøver og støtteapparat), i tillegg til egen reise.

Som utøver må du ha et uttalt mål om satsing ved siden av studiene. Du ønsker med dette å teste deg på en internasjonal arena tett opp mot OL-nivå. 

 1. Utøvere med medaljesjanser i den aktuelle idretten. 
 2. Utøvere som satser mot fremtidig EM/VM/OL-deltakelse.

Retningsgivende krav:  

IMG_2338.png

Kriteriar:

Kvalik-kravet må vere oppnådd fråogmed 1. januar 2021 og innan 16. juni 2023 (dette er internasjonalt bestemt).
NFIF må imidlertid melde inn våre aktive i løpet av mars, og SEINAST innan 13. april.
Det betyr at dei aktive som bekrefter sitt kandidatur til oss pr. 13. april, hefter for oppholdsutgiftene, som er EUR 35 pr døgn i den perioden dei oppheld seg i Chengdu.
Vi sender email til kvar enkelt, der desse fristane og premissane står.
Mange av dykk har allereie oppnådd kravet, og skulle det vere meir enn to pr. øving, vil dei to beste resultata bli lagt til grunn for uttak.

Kontakt Ståle Jan Frøynes for ytterligere informasjon.

Norge prioriterer årgangene 2004 og 2005 til dette mesterskapet. U18-utøvere født i 2006 kan delta hvis de har klart kravet, men U20-utøvere blir prioritert foran. Det er kun mulig å delta i ett juniormesterskap.

 • Vi kan melde på 4 utøvere pr. øvelse som har klart kravet i kvalifiseringsperioden, men kun 3 utøvere kan delta. Norge har som mål å stille i stafett både for jenter og gutter i begge stafettene 4x100 meter og 4x400 meter.
 • Kvalifiseringsperioden er 1. januar 2023 til 23. juli 2023.
 • I tillegg til å ha klart kravet til mesterskapet skal utøver ha flere jevne resultater opp mot kravet for å kunne bli uttatt.
 • I tvilstilfeller vil resultat i siste del av kvalifiseringsperioden vurderes som sterkere enn resultat tidlig i perioden. Det kan bli aktuelt å arrangere skillekonkurranser mellom enkeltutøvere.
 • Utøvere som er yngre enn 2005 kan kun kvalifisere seg i løpsdistanser som er blir arrangert for deres aldersgruppe. Et eksempel på dette er 3000 meter hinder som ikke er en øvelse for 2006 og yngre.
 • I Run Clean må være tatt før uttaksdato.
 • Ny Ren Utøver må være tatt før uttaksdato.
 • Helseattest/helsesertifikat må være gyldig før uttak.
 • Egenandel på 4000 kroner pr løper blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trenere(e).

Uttak: 25. juli 2023.

Kvalifiseringskrav:

IMG_2628.png

Fri påmelding. Deltagerne dekker selv reise og overnatting.

Premisser for uttak: 

 • Kvalifiseringsperioden er 31. juli 2022 til 30. juli 2023, bortsett fra på 10000 meter, i mangekamp og på 20 km kappgang hvor kvalifiseringsperioden er 31. januar 2022 til 30. juli 2023, og på maraton og 35 km kappgang hvor kvalifiseringsperioden er 1. desember 2021 til 30. mai 2023.
 • Norge kan melde på 4 utøvere som har klart kravet i kvalifiseringsperioden/er inne på ranking, men kun 3 utøvere kan delta. Kravet skal være gjort i prioriterte stevner.
 • Uttak er avhengig av at utøver er frisk, skadefri og har bekreftet form før påmeldingsfristens utløp.
 • Dersom flere enn 3 tar kravet vil det bli en vurdering i forhold til oppnådde resultater; de som er direkte kvalifisert går normalt foran de som kommer med på ranking.
 • Ny Ren Utøver må være tatt før uttaksdato.
 • Helseattest/helsesertifikat må være gyldig før uttak.

Uttak: 2. august 2023.

Krav til VM:

IMG_2242.png

Krav er ikke klare enda.

Uttakskrav og kriterier VM gateløp 2023:

På styremøte i Norges Friidrettsforbund 5. juli ble det vedtatt diverse retningslinjer for uttak til verdensmesterskap i 2023. Her er vedtakene.

Distanser: Individuelt: Mile, 5 km og halvmaraton. I tillegg er det lagkonkurranse i halvmaraton.
På mile og 5 km må kravet være oppnådd i 2023. På halvamaraton i 2022 eller 2023. De som har tatt krav i 2022 må vise form i 2023.

NFIF sender kun lag på halvmaraton dersom minst tre utøvere har tatt kravet.

Krav mile (1500 meter): 3.52.00 (3.36.00) for herrer og 4.23.00 (4.05.00) for kvinner.
Krav 5 km: 13:20 for herrer og 15:20 for kvinner.
Krav halvmaraton: 63:00 for herrer og 73:30 for kvinner.

Øvrig:

 • Interesserte deltagere bes kontakte NFIF innen 30. juli 2023 for preliminær påmelding.
 • Kvalifiseringsperiode: Foreløpig ikke oppgitt fra World Athletics.
 • Egenandel på 2000 kroner pr. utøver blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e).
 • Helseattest og helsesertifikat må være tatt før uttaksdato.
 • Ren Utøver må være tatt før uttaksdato.

Uttak: 3. september.

Øvelser:

Menn og kvinner: Senior: 9km og U20: 6km

Nordisk mesterskap i terrengløp inneholder både individuell konkurranse og lagkonkurranse i de ulike klassene.

 • Deltagere: I alle klasser får hver nasjon delta med maksimalt 6 løpere, hvor de 3 beste teller i lagkonkurransen. Norge stiller lag i alle klasser, det vil si minimum 4 løpere i alle klassene.
 • Uttak: Resultater oppnådd i terrengløp til og med 22.oktober 2023 vil legges til grunn ved uttak, med særlig vekt på NM terrengløp.
 • Utøvere som er født i 2004 og 2005 skal prioriteres i U20. Juniorer som ønsker å delta her må delta på NM terrengløp.
 • Det er teamledere som innstiller utøvere til Nordisk mesterskap i terrengløp.
 • Egenandel på 2000 kroner pr utøver blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e).
 • Helseattest/helsesertifikat må være gyldig før uttak.
 • Ren Utøver må være tatt før deltakelse.

Uttak: 24. oktober 2023.

Norge vurderer å stille med utøvere individuelt og for lag.

Øvelser:

Kvinner senior: 9 km
Kvinner U23: 7 km
Kvinner U20: 5 km

Menn senior: 9 km
Menn U23: 7 km
Menn U20: 5 km

 • EM terrengløp inneholder både individuell konkurranse og lagkonkurranse i de ulike klassene.
 • Deltagere: I alle klassene får hver nasjon delta med inntil 6 løpere, hvor de 3 beste teller i lagkonkurransen. I tillegg vil en vurdere deltagelse i mix-stafetten.
 • Uttak på individuelt grunnlag gjøres under forutsetning av at de vurderes til å kunne hevde seg blant de 30 beste individuelt.
 • Resultater oppnådd i terrengløp til og med 12. november 2023 vil legges til grunn ved uttak. Det vil vurderes uttak av andre utøvere dersom de er spesielt kvalifiserte på bakgrunn av internasjonale resultater eller gode resultater fra andre typer løp høsten 2023. Utøvere som tas ut må vise til resultater høsten 2023. Det vil også være en vurdering hvorvidt vi skal stille i lagkonkurransen i hver klasse. Dette vil påvirke hvor mange som blir tatt ut.
 • Utøvere som er født i 2004 og 2005 skal prioriteres i U20, lag skal ha overvekt 2004 og 2005
 • Det er teamledere som innstiller utøvere til EM terrengløp.
 • Egenandel på 2000 kroner pr. utøver blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e).
 • I Run Clean må være tatt før uttaksdato.
 • Helseattest/helsesertifikat må være gyldig før uttak.
 • Ny Ren Utøver må være tatt før uttaksdato.

Uttak: 15. november 2023.