AvOgTil.jpg

Retningslinjer om alkohol i Norges Friidrettsforbund

Norges Friidrettsforbund som organisasjon skal ha tydelige holdninger til alkohol. NFIF er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert friidrettsaktivitet i regi av klubber i Norges Friidrettsforbund skal møte et trygt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge, og skal ikke drikke alkohol i samvær med utøvere under 18 år.

Alle som representerer Norges Friidrettsforbund (styret, utvalg og andre tillitsvalgte, ansatte og andre representanter for NFIF) skal følge NFIFs retningslinjer om alkohol.

Norges Friidrettsforbunds retningslinjer for alkohol:

- Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, ansatte eller andre representanter for NFIF over 18 år mot å drikke alkohol. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for Norges friidrettsforbund, og norsk friidrett, og skal opptrå deretter.

- Ved konferanser, seminar eller møter av mer sosial karakter, som arrangeres av NFIF eller i samarbeid med NFIF oppfordres det til måtehold. Ingen under 18 år skal bli servert alkohol, og det skal alltid finnes alkoholfrie drikker som alternativ.

- Ingen ansatt, tillitsvalgt, representant eller engasjert leder eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar eller møter.

Tiltak:

- NFIF skal arbeide for at det i klubber og grupper skal være et bevisst forhold til alkohol, blant annet gjennom at klubbene har retningslinjer om alkohol.

- NFIF samarbeider med Alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL, som tilbyr klubber og kretser foredrag og brosjyrer som kan gjøre det lettere å utarbeide egne retningslinjer om alkohol.

- NFIF fronter og oppfordrer klubbene til å være en del av AV-OG-TILs kampanje «Se og bli sett».

Dette er i tråd med NIFs retningslinjer om alkohol.