Ragn-Sells_BAW_12.jpg
Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen.

Hold Norge Rent med på laget

Norges Friidrettsforbund har blitt medlem av Hold Norge Rent. Dette samarbeidet forsterker vår satsing mot å bli et mer miljøvennlig og bærekraftig særforbund og skal løfte Norsk Friidretts holdninger og kunnskap om miljøvett til nye høyder.

Hold Norge Rent er en ideell forening som jobber mot forsøpling.
Deres overordnede mål er å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere frivillige til opprydding av avfall i norsk natur. Dette gjøres blant annet gjennom å publisere nyttig informasjon om forsøpling, synliggjøre den viktige frivillige innsatsen som skjer, samt jobbe for å senke terskelen til å bidra gjennom lokale ryddeaksjoner.
Dette gjør at avfallet som samles inn gjennom deres aksjoner går videre inn i etablerte retur- og innsamlingsordninger.

Hold Norge Rent - Stolt medlem.jpg

Et av deres verktøy i kampen for et renere Norge er RyddeNorge.no hvor du kan bli med på en lokal ryddeaksjon eller opprette din egen.
Hva med å arrangere klubbens neste rydedugnad gjennom portalen?
Eller se om det er en ryddeaksjon i nærheten av lokalområdet ditt hvor du løper eller trener ofte?

- Vi er stolte av å ha fått med oss Norges Friidrettsforbund på laget i kampen mot forsøpling. Idretten har en sterk tradisjon for frivillige bidrag og viser nå vilje til å sette forsøpling, resirkulering og unødvendig forbruk på sin dagsorden.

- Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt og med Norsk Friidretts utøvere og frivillige på laget håper vi å kunne gjøre Norge mindre forsøplet. Vi ser frem til å samarbeide med dem og kunne bidra til at friidrett blir best i klassen innen miljøvett, sier medlems- og sponsor-ansvarlig Carl Fredrik Pedersen i Hold Norge Rent.

I tillegg er våre general- og hovedponsorer Coop, TINE og Ragn-Sells medlemmer i Hold Norge Rent. Vi er stolte av å ha så miljøorienterte samarbeidspartnere, og vi er sikre på at vårt medlemskap gjør at vi kan spille hverandre enda bedre med et så likt verdigrunnlag i bunn.