corona612_ntb.jpg

Samleside med informasjon knyttet til koronaviruset

AJOURFØRT 28. MAI 22:00. Her finner du informasjon om koronaviruset fra blant andre Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, regjeringen og Norges idrettsforbund.

Offentlige nyheter:

Åpner for trening i barne- og ungdomsidretten [FHI 28.05.20].
Smittevern for idrett. [Helsedirektoratet - oppdatert 28.05.20].
Regjeringens plan og justering av koronatiltak. [Regjeringen 07.05.20]

Lørdag 25. april ble det klart at arrangementer som samler flere enn 500 mennesker ikke kan avholdes før etter 1. september. 

Idretten:
Kjøreregler for begrenset organisert trening i friidretten. [NFIF oppdatert 28.05.20].
NFIF sine retningslinjer for konkurranser. [NFIF oppdatert 12.05.20].
NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet. [NIF 07.05.20].

Idrettsforbundets temaside inneholder informasjon om:
- Juridiske konsekvenser
- Økonomiske konsekvenser
- Årsmøte og ting
- Spørsmål og svar
- Oversikt over hvem som kan svare på hva
- Aktuelle saker

Lotteri- og stiftelsestilsynet:
Krisepakken for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangementer. [Søknadsfristen gikk ut 21.4].

Helsedirektoratet, Folkehelseinstiuttet og regjeringen har også opprettet temasider om koronaviruset.

I tillegg har ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom, en egen temaside om korona-viruset som du finner her.