C19_Guttormsen.jpg

Oppdaterte retningslinjer for håndtering av covid-19

OPPDATERT 19. JANUAR: NFIF sitt mål er å opptre ansvarlig og følge myndighetens anbefalinger for å bekjempe korona-pandemien. Her finner du de forskjellige dokumentene som er gjeldende inntil videre.

Oppdateringslogg:
Avsnittet om innendørs konkurranser i NFIF sine "Generelle retningslinjer for gjennomføring av arrangementer" er midlertidig fjernet. Se ny tekst på denne nettsiden. Oppdatert 19.01.21.
Viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelse for barn og unge. Pressemelding fra regjeringen 18.01.21.
Nedstenging av innendørsaktiviteter. Omtalt på denne hovedsiden. 05.01.21.
Endringene i covid 19-forskriftene. Lovdata 03.01.21.
Innfører flere nasjonale smitteverntiltak. Regjeringen 03.01.21.
Regjeringens instramminger - pressemelding fra NIF 03.01.21.

Lagring av deltakerinformasjon. Omtale på denne hovedsiden. 24.11.20.
Nye retningslinjer for Oslo. Omtale på denne hovedsiden. 16.11.20.
Oppdatert retningslinjer for arrangementer innendørs basert på regjeringens nye regler og retningslinjer. 05.11.20.
Lenke til regjeringen.no: Pressemelding med nye nasjonale regler og retningslinjer. 05.11.20.
Lenke til sak på regjeringen.no: Oversikt over nasjonale tiltak fra 28. oktober. 04.11.20.
NFIF sine retningslinjer for gjennomføring av arrangementer: Omfattende oppdatering 27.10.20.
NFIF sine retningslinjer for trening: Oppdatert 16.10.20 med to anbefalinger knyttet til trening innendørs.

Norges Friidrettsforbund utarbeidet 12. mai «Føringer/retningslinjer for søknad/approbasjon, gjennomføring og rapportering banestevner og mosjonsløp for 2020 innenfor gjeldende smittevernregler».
Utgangspunktet for disse var Helsedirektoratets «Smittevern for idrett», og de er siden blitt oppdatert når det har kommet nye retningslinjer - også i forbindelse med nye/endrede generelle regler og retningslinjer fra regjeringen.

Siste:
Regjeringen viderefører de fleste nasjonale tiltakene, men gir lettelse for barn og unge - 18.01.2021.


Endringer i nasjonale retningslinjer med virkning fra 20. januar. Regjeringens tekst i skråstilt tekst.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise.

Det betyr at trening kan gjenopptas for barn og unge under 20 år, men at det ikke kan arrangeres innendørsstevner for disse. Utøvere over 20 år som ikke defineres som toppidrettsutøvere kan fortsatt ikke trene innendørs.

For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene og konkurrere dersom det er mulig å holde god avstand/overholde generelle smitteverntiltak.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

Stevner for toppidrettsutøvere kan fortsatt gjennomføres.

For toppidretten har NFIF vedtatt følgende i forhold til konkurranser innendørs:

  • Kun utøvere definert som Toppidrettsutøvere kan delta på innendørsarrangementer. Strengeste versjon av definisjon er gjeldende, dvs der det er lokale innstramminger/definisjoner som er strengere enn nasjonale retningslinjer gjelder disse.
  • Ingen klubber/kretser kan arrangere innendørsstevner lokalisert utenfor egen krets (Oslo og Akershus regnes som en krets).
  • Maksimaltall for deltakere og deres trenere settes til 50.
  • Maksimaltall for øvrige – inkludert øvrige trenere som ikke faller inn i gruppen på 50 - settes til 10.
  • Kretsens daglige leder inngår som en del av arrangørstaben. I tillegg har NFIF mulighet til å være representert som en del av arrangørstaben.

NFIF ønsker å poengtere følgende punkt i regjeringens nye retningslinjer om reise:

Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise.

Forut for instrammingene den 3. januar og 18. januar har følgende generelle retningslinjer har vært gjeldende fra 5. november:

Vi understreker at lokale myndigheter har innført og kan innføre strengere lokale retningslinjer. Disse overprøver naturligvis våre generelle retningslinjer for arrangementer, trening og kursvirksomhet. Derfor er NFIF sine retningslinjer av generell karakter.

NFIF har vurdert at alle innendørsstevner/samlinger er arrangement uten fastmonterte seter.

Arrangører må selv holde seg oppdatert på lokale retningslinjer -og være klar over at disse kan endres på svært kort varsel!

NFIF ber også alle tenke nøye igjennom følgende:
- Vurder nødvendigheten av ditt arrangement opp mot nasjonale og lokale smittevernregler.
- Vurder nødvendigheten av enhver reise.

Covid-19-forskriften etter oppdatering 3. januar 2021 [Lovdata.no].
Oversikt over nasjonale tiltak fra 28. oktober 2020 [regjeringen.no].
Oversikt over nye nasjonale regler og retningslinjer fra 5. november 2020 [regjeringen.no].
Oversikt over nye nasjonale smitteverntiltak fra 4. januar 2021 [regjeringen.no].

NFIF sine generelle retningslinjer for gjennomføring av arrangementer.
NFIF sine generelle retningslinjer for trening.
NFIF sine generele retningslinjer for kursvirksomhet.
Gratis digital besøksregistrering
Ta idrettens koronavettkurs.
Hva er toppidrett og hva er breddeidrett.

Rapporteringsskjema smittevern [PDF].
Rapporteringsskjema smittevern [Word].
Eksempel på skjema for registrering av tilstedeværende på arrangement [Excel].

NB: Registrert tilstedeværelse på arrangement skal beholdles av arrangørens smittevernansvarlig og IKKE sendes NFIF.
Denne oversikten skal makuleres etter 14 dager.

 

Munnbind.jpg

Andre linker:
Smittevern for idrett fra Helsedirektoratet.
Idrettsforbundets temaside.
Helsedirektoratet, Folkehelseinstiuttet og regjeringen har også opprettet temasider om koronaviruset.
I tillegg har ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom, en egen temaside om korona-viruset som du finner her.