C19_Guttormsen.jpg

Samleside om korona og smittevern

AJOURFØRT 3. SEPTEMBER. Her finner du informasjon om koronaviruset fra blant andre Norges Friidrettsforbund, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, regjeringen og Norges idrettsforbund.

Informasjonssaker fra Norges Friidrettsforbund:

Klar oppfordring: Ta idrettens koronavettkurs [03.09.20].

NFIF sine retningslinjer for konkurranser på bane [04.08.20].

NFIFs retningslinjer for søknad/approbasjon, gjennomføring og rapportering av stevner2020 [04.08.20].

NB: Siden det henvises til over vil få ny url ved fremtidige oppdateringer.

Rapporteringsskjema smittevern stevner [PDF].

Rapporteringsskjema smittevern stevner [Word - lenke til dokument i sak].

Eksempel på skjema for registering av tilstedeværende på arrangement [Excel - lenke til dokument i sak].

NFIF sine retningslinjer for mosjonsløp [18.07.20].

Rapporteringsskjema smittevern mosjonsløp.

Kjøreregler for begrenset organisert trening i friidretten [03.08.20].

Smittevernveileder for kursvirksomhet i Norsk Friidrett [02.09.20].

Smittevern for idrett. [Helsedirektoratet - oppdatert 28.05.20].


Idrettsforbundets temaside inneholder informasjon om:

- Juridiske konsekvenser
- Økonomiske konsekvenser
- Årsmøte og ting
- Spørsmål og svar
- Oversikt over hvem som kan svare på hva
- Aktuelle saker

Ny kompenasjonsordning for frivillighet og idrett klar. [NIF - oppdatert 16.07.20].

Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august [NIF 30.07.20].

Helsedirektoratet, Folkehelseinstiuttet og regjeringen har også opprettet temasider om koronaviruset.

I tillegg har ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom, en egen temaside om korona-viruset som du finner her.