Ofte stilte spørsmål lisens

Det er påkrevd med lisens for alle deltakere i arrangementer i regi av idrettslag/foreninger tilknyttet Norges Friidrettsforbund. Innføring av lisens ble gjort etter modeller fra idretter som blant annet ski og sykkel, og er i all hovedsak gjort for å;

Forsikre alle deltakere, funksjonærer og alle arrangement

Gi Norges Friidrettsforbund mulighet for å styrke aktivitetstilbudet

Utvikle en god arrangementsløsning for alle arrangører 

Alle mellom 13-80 år som deltar i arrangementer i regi av Norges Friidrettsforbund skal ha lisens. Er du over 80 har du også mulighet til å kjøpe helårslisens, men da med begrenset dekning.

For å delta i arrangement som foregår på en friidrettsbane (tradisjonelt friidrettsstevne), må du ha helårslisens*. For å kjøpe helårslisens kreves medlemsskap i idrettsklubb/forening tilknyttet Norges Friidrettsforbund.

 

*unntak fra dette er skoleelver som kan stille opp for skolen sin.

Deltakere i arrangementer utenfor bane kan velge mellom helårslisens og engangslisens. Man trenger ikke å være medlem i friidrettsklubb for å benytte seg av engangslisens.

Det skal løses lisens det året deltakeren fyller 13 år.
Barn frem til de fyller 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds; Barneidretts- og klubbforsikring 

Lisenser i andre idretter gjelder ikke for friidrettsarrangement. 

Medlemmer av norske friidrettsklubber kan kjøpe helårslisens og vil da være forsikret i samtlige friidrettsarrangement i Norge og i andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp.

Medlemmer med helårslisens er også forsikret under trening. Deltakeren er dekket av gode og tilpassede forsikringer for idrettsutøvere. Blant annet får forsikringsinnehavere benytte seg av Idrettens Skadetelefon, en tjeneste som gir råd om skader og sykdom og som bestiller og sørger for behandling ved behov.

Utgifter til undersøkelse, behandling og operasjon av akutte skader herunder lege, medisiner, fysioterapi og kiropraktor blir dekket.

Utgifter i forbindelse med behandling av belastningsskader er også dekket av forsikringsordningen. Merk her at den utvidede helårslisensen har bedre dekning enn standardforsikringen. Alle forsikringer har en behandlingsgaranti - en frist for oppstart av undersøkelse og behandling. 

Alle som er medlem av en klubb med medlemskap i Norges friidrettsforbund kan velge mellom to typer lisens: 

Grunnlisens: kr 420,-

Utvidet lisens: kr 950,- 

 

Vilkår for helårslisens finner du her!

E-post: lisens@friidrett.no

Telefon: 94 83 33 26 

Telefontid: 

Man-Tors (klokken 09-11 og 12-16)

Med en gang betaling er verifisert fra kortutsteder sendes det en ordrebekreftelse til mailadressen du oppgav ved bestilling. 

Dersom deltaker fyller 13 år inneværende år for deltakelse i mosjonsarrangement og ikke har helårslisens må deltakeren kjøpe engangslisens. Det er arrangørens ansvar å kreve inn engangslisens.

Lisens er påkrevet frem til deltaker fyller 80 år. 

Prisen er differensiert med utgangspunkt i startavgiften for arrangementet;

<50 - Valgfritt for arrangør

51-100 - kr. 20

101-250 - kr. 30

251-400 - kr. 40

401< - kr. 50

*Ved å ikke benytte engangslisens er utøver/funksjonær ikke forsikret 

På karuseller* skal det kun betales engangslisens en gang ut fra samlet pris for karusellen (maks 50 kr med andre ord). 

*et karusellarrangement er en samling av løp der man kan velge å delta i ett av løpene eller alle sammen, og der det ofte opereres med sammenlagtresultater.

Stafetter kr 15 pr deltager, maks kr 150. 

Se forsikringsvilkår her 

Ved eventuell skade skal du først melde skaden elektronisk på www.gjensidige.no. Ring deretter Idrettens Skadetelefon på 02033.

Bestilling av behandling: Akutte skader som medfører risiko for liv og helse skal rettes direkte til Legevakt. Medisinsk behandling skal avtales via Idrettens Skadetelefon, etter godkjenning av Gjensidige. Selskapets forhåndsgodkjenning av kostnader er et absolutt krav. Uten dette bortfaller retten til erstatning.

Hvis du ikke møter til avtalt time i forbindelse med legebesøk/konsultasjon bestilt av Idrettens Skadetelefon, vil kostnaden ikke være dekningsmessig i henhold til forsikringen. Kostnaden vil da bli belastet deg direkte. 

Mosjonsansvarlig Norges Friidrettsforbund:

E-post: lisens@friidrett.no

Telefon: 94 83 33 26 (OBS: Lisenstelefonen vil være sommerstengt fra 1. juli til 10. august. Vi ber om at e-post benyttes i denne perioden)

Telefontid: 

Man-Tors (klokken 09-11 og 12-16)