krets280423.png

Kretsene i Norges Friidrettsforbund

Her finner du en oversikt over de forskjellige kretsene, med kontaktinformasjon.

Under finner du link til den enkelte krets sin hjemmeside.