TINEstafetten 2018

Dato for TINEstafetten 2018 er 8. mai.

Lerøy-lekene 2018

Dato for Lerøy-lekene 2018 er:

Hamar Idrettspark (Østlandet) 8. og 9. september 2018.