Basistrening.jpg

Modul 6: Basistrening og idrettsskader

Etter gjennomført modul skal kursdeltakerne: Vite hva basistrening er og hvorfor det er viktig for friidrettsutøvere å ha basistrening som en del av treningen sin. Ha innsikt i grunnleggende basistreningsøvelser og kunne sette sammen et program med mulighet for progresjon i vanskelighetsgrad. Vite hva koordinasjon er og hvordan de kan lage et program som bedrer en koordinativ ferdighet. Ha en dypere innsikt i belastningsbegrepet. Kjenne til forebygging av de vanligste idrettsskadene og kunne bruke Skadefri-verktøyet til å lage skadeforebyggende programmer.

Olympiatoppen definerer basistrening som generell og spesifikk trening av koordinative, fysiske, psykiske og sosiale egenskaper. Vi kan også legge til at basistrening er allsidig utvikling av grunnleggende ferdigheter som er nødvendig for ferdighetsutvikling i ulike egenskaper.

På Friidrettskanalen er det en rekke eksempler på øvelser som kan plasseres i den litt diffuse og også omdiskuterte kategorien "basistrening". Sjekk kategorien som heter "Generell styrke" her: https://www.friidrettskanalen.no/trening

 

Koordinasjon: ”Evnen til å samordne kroppsbevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene”.

Se filmen vår om koordinasjonstrening:

https://vimeo.com/487269273?share=copy

Ved å trene koordinasjon vil en være i stand til å lære nye ferdigheter og teknikker raskere. En vil også øve inn gode arbeidsmåter og en kan finne frem til større variasjon i arbeidsteknikker. Videre fører god koordinasjon til mer rasjonelt arbeid og en vil mestre allsidige bevegelsesteknikker.

De koordinative egenskapene er:

  • Rytme
  • Balanse
  • Tilpasset kraftinnsats
  • Samarbeid øye-hånd og øye-fot
  • Romorientering
  • Reaksjonsevne

 

Rytme

Rytme forbindes ofte med bevegelse til musikk, men er en egenskap som trengs i de fleste aktiviteter. Rytme er en form for gjentakelse av bevegelsesmønstre. En utøver som kjenner igjen og gjentar hensiktsmessige bevegelsesløsninger vil ofte ha bedre teknikk enn de med dårligere rytme.

Balanse

Balanse er avhengig av sanseorganene som likevektssansen, synssansen og trykk- og berøringssansen. Man har behov for god balanse for å lære ulike teknikker og tilpasse seg omgivelsene. I hekkeløp er det for eksempel viktig med god balanse i hekkepasseringen

Tilpasset kraftinnsats

Innen for ulike idretter er det viktig, og ofte avgjørende, med riktig kraftinnsats. Det krever mye trening over tid for at en skal kunne tilpasse kraften i ulike situasjoner.

Samarbeid øye-hånd, øye-fot

Øye-hånd-koordinasjon og øye-fot-koordinasjon handler om å samordne det øynene ser, med bevegelser som hånd og fot gjør. Denne egenskapen er avgjørende for resultat i alle ballspill, men også ellers i hverdagen. I friidrett vil denne egenskapen gjøre seg gjeldende i for eksempel terrengløp.

Romorientering

Det stilles store krav til egenskapen romorientering innenfor idretter der man skal utføre piruetter eller svev med rotasjon. I friidrett vil denne egenskapen gjøre seg gjeldende i for eksempel stavsprang og slegge.

Reaksjonsevne

God reaksjonsevne er viktig å ha i idretter der man må reagere veldig raskt. I en sprintstart er det hensiktsmessig å reagere raskt på startsignalet.

 

Retningslinjer ved trening

  • Tren koordinasjon tidlig i økta
  • Forsøk øvelser du ikke har prøvd før
  • Finn øvelser som utfordrer de ulike koordinasjonsegenskapene
  • Start med enkle øvelser, og øk vanskelighetsgrad etter hvert