Inger Anne lengde.jpg

Trener 2

Kursets målgruppe er primært trenere som arbeider med en eldre ungdomsgruppe (fra 15 år) og juniorutøvere, men også trenere for seniorutøvere vil kunne øke sin kompetanse ved å delta på kurset.

Kurset er nytt fra desember 2011 og består av en generell del på 40 timer og tre spesielle deler som hver er på 35 timer. I disse timene inngår 30 timer selvstudie. For å få godkjent Trener 2-kompetanse, må man få godkjent generell del, én av de spesielle delene samt praksisen som utgjør 75 timer.

Opptakskrav til kurset er Trener 1-kompetanse eller annen relvant faglig og praktisk erfaring på tilsvarende nivå.  

Kurset bygger på 9 moduler:

Generell del

Modul 1. Treningsplanlegging                                                         
Modul 2. Treningsslære (anatomisk, fysiologisk og mekanisk grunnlag for hurtighet, spenst, styrke og utholdenhet) 
Modul 3. Idrettspsykologi
Modul 4. Trenerrollen  
Modul 5. Antidoping, friidrettsskader og ernæring                      
Modul 6. Basistrening, praksis                                                            

Spesiell del

Modul 7. Løp (sprint, stafett, hekk, mellomdistanse, langdistanse m/hinder og kappgang)
Modul 8. Hopp 
Modul 9. Kast

Det er også mulig å få kompetanse som Trener 2 i mangekamp. Foreløpig er det ikke en egen modul, men man kan kombinere emner fra de spesielle modulene.