Lerøy-samlinger

Lerøy-samlinger

Lerøy-samlinger er et enkelt tiltak for kretsene til å skape aktivitet blant en sårbar aldersgruppe i friidretten. Ved å sende inn en enkel rapport etter samlingene, vil kretsene få økonomisk støtte.

Det er opp til kretsene selv å bestemme innholdet for samlingene og hvordan organiseringen foregår, men fordelingen av grunnstøtten bestemmes ut i fra følgende:

Krav og kriterier for støtte til Ungdomssamlinger 2021

  • Utøverne skal primært være 13-14 år og det må trenes i mer enn tre friidrettsøvelser
  • Det gis kun støtte til dedikerte samlinger for utøvere som er aktuelle for Lerøy-lekene
  • Det gis ikke støtte til reise-og opphold i forbindelse med samlingene – støtten beregnes kun ut ifra kriteriene
  • Sesongplan for samlinger skal meldes inn via questback (01. april)
  • Gjennomførte samlinger skal meldes inn via questback (kontinuerlig innen året)
  • Utbetaling skjer to ganger i året: august og desember
  • Det gis kun støtte for innrapporterte samlinger, og samlinger holdt i inneværende år
  • Prosenten beregnes ut ifra kretsens deltagerkvote (se lenger ned). Desimaler rundes opp fra 5 og oppover (eks. 12,5=13 osv.)
  • Vi gjør oppmerksom på at det kun betales ut støtte så lenge midlene er tilgjengelige. Man er altså ikke garantert full støtte
  • Kvotetallene skal rapporteres inn senest 01. mars, og blir således gjeldende under påfølgende Lerøy-leker (høyeste kvotetall er 70)

imagee7df9.png

Det er Barne- og ungdomsutvalget som vedtar støtten til Ungdomssamlingene, og frist for å melde inn planlagte samlinger er 01. april. Grunnen til at det skal meldes inn planlagte samlinger er for at NFIF skal ha mulighet til å tilpasse sitt budsjett.