Om Lerøy-lekene

Om Lerøy-lekene

Lerøy-lekene er Norges Friidrettsforbunds regionale arrangement for aldersgruppen 13 og 14 år. Konseptet er en videreføring av de gamle Donald Duck-lekene, og har røtter tilbake til 1968. Utøverne tas ut til kretslag og konkurrerer på vegne av kretsen. Det er konkurranser i tre ulike regioner (Østlandet, Vestlandet og Midt-og Nord-Norge).

Lerøy-lekene - Konsept og reglement

Hensikten med lekene er å rekruttere flere til å satse på friidrett og hindre frafallet i en utsatt gruppe. Lerøy-lekene er et stevne som skal gi utøvere mestring og konkurranse på tvers av fylkesgrensene. Arrangementet skal ha en forberedende funksjon for utøverne, slik at de blir klare for UM og andre mesterskap senere. Vi ønsker at utøverne skal lære hvordan mesterskap fungerer uten at det tar fra dem motivasjonen til å drive med friidrett videre i de eldre klassene. Lekene har dessuten et sosialt aspekt som er viktig for helheten rundt arrangementet, og deltagerne oppfordres derfor til å bo sammen med hverandre under oppholdet og, ikke minst, delta på et sosialt program på lørdagskvelden.

Lerøy-lekene legger til rette for spissing, men ønsker også å favne bredt. Arrangementet skal være et inkluderende og balansert stevne med en «ja, takk begge deler»-holdning. Det nåværende konseptet gir derfor rom for både topp og bredde.

Hvem deltar hvor?

Østlandet

Midt- og Nord-Norge

Vestlandet

Agder

Finnmark

Hordaland

Akershus

Nord-Trøndelag

Innlandet

Buskerud

Nordland

Rogaland

Oslo

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Telemark

Sør-Trøndelag

 

Vestfold

Troms

 

Østfold

 

 

 

 

 

Innkvartering og bespisning

All innkvartering, bespisning og aktiviteter på kveldstid for deltakerne skjer på skoler i gymsaler og lignende. Overnatting og bespisning skal skje på billigste måte. Mer informasjon om innkvarteringsstedene vil komme fra den enkelte arrangør. Det gjøres oppmerksom på at kretsen må dekke utgifter til innkvartering og bespisning. Kretsene blir fakturert utifra de deltagere/lagledere som er innrapportert innen frist for påmelding. Selv om utøverne har kort reise, oppfordrer vi alle til å bo sammen med de andre deltakerne på grunn av det sosiale.