Om Lerøy-lekene

Om Lerøy-lekene

Lerøy-lekene (tidligere regionale ungdomsleker) har røtter tilbake til 1968 og har hatt mange navn, men ble i 2017 døpt om til Lerøy-lekene da Lerøy ble sponsor.

Lerøy-lekene er en individuell- og lagkonkurranse for landets 13 og 14-åringer. Utøverne konkurrer om egne plasseringer samtidig som de og kjemper om poeng for sin krets. Det er kretsene som tar ut og melder på deltagere. Alle deltagerne konkurrerer i sin krets t-skjorte. Hver krets har hver sin farge slik at det er lett å se hvem som konkurrere for samme lag.

Lerøy-lekene er en møteplass for ungdommene der både konkurransen og det utenomsportslige står i fokus. Deltagerne bor lagvis, og er sosiale med hverandre gjennom hele helga.

Lerøy-lekene arrangeres 3 steder i landet på samme helg, der kretsene konkurrere i hver sin region: Østlandet, Vestlandet og Midt- og Nord-Norge.

I tillegg til selve Lerøy-lekene som er en årlig konkurranse, arrangeres det og Lerøy-samlinger i regi av kretsene gjennom hele året. Dette er kretsvise samlinger der ungdommene har fellestreninger og sosialt opplegg, dette kan både være kveldstrening i hverdagen og overnattingssamlinger i helgene. På denne måten blir de kjent med hverandre på tvers av klubbene, noe som skaper et sosialt fellesskap.

Akershus IMG_0086.JPG

Les mer om Lerøy-lekene under konsept og reglement.