Lerøy-lekene 2020: Midt- og Nord-Norge

Trondheim

Sør-Trøndelag Friidrettskrets og Norges Friidrettsforbund har gleden av å invitere kretsene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark til årets store begivenhet for landets 13- og 14-årige friidrettsutøvere.

Les mer om arrangementet her:

https://www.facebook.com/lekenemidtognordnorge/