Midt- og Nord-Norge

Velkommen til Lerøy-lekene, Midt- og Nord-Norge

I 2020 vil lekene for tredje gang bli arrangert i Måndalen i Møre & Romsdal.
Fra midt- og nord-norge deltar kretsene Finmark, Møre & Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Sør-Trøndelag, og Troms.