Midt- og Nord-Norge

Velkommen til Lerøy-lekene, Midt- og Nord-Norge

I 2023 arrangeres lekene i Trondheim av Tronheim Friidrett, Nidelv IL og Ranheim IL. 
Fra midt- og nord-norge deltar kretsene Møre & Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Sør-Trøndelag, og Troms og Finnmark.