Info

Info fra arrangøren

Sør-Trøndelag Friidrettskrets og Norges Friidrettsforbund har gleden av å invitere kretsene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark til Lerøy-lekene i Måndalen.

Info om Lerøy-lekene Trondheim.docx

Tidsskejma Lørdag 5.september-Oppdatert4.sep.pdf

Tidsskjema Søndag 6.september.pdf