Deltagerkretser

Deltagekretser

I midt- og nord-norge deltar følgende kretser:

Finmark
Møre & Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Sør-Trøndelag
Troms
Sogn og Fjordane