IMG_1567.jpg
Sportssjef Erlend Slokvik th og Håvard Tjørhom. Foto: Bildbyrån.

Støtteapparat

Det er mange personer som er knyttet til avdelingen for toppidrett og utvikling i Norges Friidrettsforbund. Her kan du lese hvem de er og hva deres oppgaver er. Oppdatert pr 5. februar 2024.

Sentraladministrasjonen: 

Erlend Slokvik, sportssjef
 
Oppgaver og ansvar:

 • Rapporterer til generalsekretær. 
 • Leder av idrettsavdelingen med oppfølging av ansatte i avdelingen. 
 • Overordnet ansvar for modell for toppidrett og utvikling. 
 • Overordnet ansvar for lag og mesterskapsuttak, og overordnet resultatansvar. 
 • Del av ledergruppen i NFIFs administrasjon. 
 • Overordnet budsjettansvar for idrett. 
 • Ansvar for utarbeidelse og signering av kontrakter med utøvere og trenere/støtteapparat. 
 • Head Of Delegation på EM, VM og OL. 
 • Ansvar for OLT-søknad og oppfølging i for- og etterkant av disse. Gjennomføre møter og rapportering rundt disse. 
 • Ansvar for oppfølging av definerte utøvere og trenere på seniorlandslag og U23-laget. 
 • Ansvar for avdelingens markedsoppfølging opp mot og i samarbeid med marked og toppidrettsansvarlig. 
 • Kontaktperson og oppfølging mot Parafriidrett, motbakke, ultraløp og kappgang. 

Håvard Tjørhom, toppidrettsansvarlig

Oppgaver og ansvar:

 • Rapporterer til sportssjef. 
 • Daglig oppfølging av definerte utøvere og trenere på seniorlandslaget.   
 • Skal ha tett samarbeid med avdeling toppidrett og utvikling. 
 • Skal følge opp gjeldende modell for toppidrett og utvikling. 
 • Ansvar for å planlegge og gjennomføre ukentlig kontakt med de ulike miljøene. 
 • Ansvar for å planlegge og gjennomføre månedlige besøk i de ulike miljøene. 
 • Ansvar for å kvalitetssikre og følge opp den daglige treningen, og koordinere ressurser fra eksempelvis OLT, helse osv. som eventuelt skal settes inn. 
 • Team Leder med operativt ansvar på EM, VM og OL. 
 • Ansvar for kontakt med helseteam, og videreutvikle/bygge helsepool rundt de beste utøverne. 
 • Ansvar for å organisere og følge opp støtteapparat i samarbeid med sportssjef.
 • Legge plan med de beste utøverne og ressurser i form av støttepersonell for optimal forberedelse og reise inn til mesterskap. 

Runar Steinstad, leder para utvikling

Oppgaver og ansvar:

 • Rapporterer til sportssjef.
 • Ansvar for å regelmessig kontakt med de ulike para-miljøene utenom landslaget.
 • Ansvarlig for oppfølgning av prosjekt-ledere og -trenere.
 • Talentutvikling og oppfølgning av para-utøvere og -trenere.
 • Ansvarlig for rekrutterings-prosjekter parafriidrett.
 • Ansvar for kontrakter med parautøvere utenfor landslaget og deres trenere/støtteapparat.
 • Planlegge og gjennomfører felles-samlinger og enkelt-samlinger for ulike grupperinger.
 • Kontaktledd mot NIF sine fagkonsulenter, interesseorganisasjoner, førstelinje-tjenesten etc.
 • Ansvarlig for å søke ekstern finansiering til prosjekter.
 • Rapportering til NIF.
 • Ansvarlig for nordisk mesterskap parafriidrett.
 • Ansvarlig for approbering av norske stevner til World Para Athletics.
 • Sørge for internasjonal klassifisering og internasjonale lisenser.
 • Sørge for påmelding til alle mesterskap og internasjonale stevner som parautøvere deltar på.
 • Team Leader med alt operativt ansvar på EM og VM.
 • Utarbeide krav/kriterier til norske og internasjonale mesterskap, EPYG etc.
 • Ansvarlig for uttak til Special Olympics sommer og vinter (truger) og koordinering inn mot NIF.
 • Ansvarlig for uttak til Deaflympics og koordinering inn mot NIF.

Mari Bjone, talentutviklingsansvarlig (80 prosent) 

Oppgaver og ansvar:

 • Oppfølgning av Juniorlandslaget U20, utøvere og trenere i samarbeid med teamledere.
 • Ansvarlig for uttak til juniorlandskamper, juniormesterskap og Juniorlaget U20.
 • Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av internasjonale juniormesterskap.
 • Ansvarlig for oppfølgning av teamledere, og dialog med disse.
 • Ansvarlig for oppfølgning av trenere under trenerprofesjonalisering.
 • Bidra i prosjektet Like Muligheter.
 • Sikre at Norsk Friidretts talentutviklingsmiljømodell blir kjent og praktisert.
 • Link inn mot regionale prosjekt som bistår unge utøvere.

Arnhild Hartvedt, administrativ leder idrett 

Oppgaver og ansvar:

 • Sørge for påmelding, både preliminary entry og final entry, til alle mesterskap som utøvere deltar i for Norge.
 • Lage og sende ut innkalling/informasjon til mesterskap og landskamper til utøvere, støtteapparat, klubber og personlige trenere.
 • Klær og profileringsutstyr til alle i organisasjonen - fra bestilling, merkepåsetting, og lagerbeholdning.
 • Oversikt over og bruk av overnattingsdøgn på Toppidrettssenteret og Thon Hotels-hotellene for utøvere og støtteapparat.
 • Kontaktperson og ansvar for de som har treningskort via NFIF på Toppidrettssenteret. 
 • Bistå sportssjef, toppidrettsansvarlig og talentutviklingsansvarlig med løpende oppgaver.

Ståle Jan Frøynes, National Team Manager (60 prosent)

Oppgaver og ansvar:

 • Internasjonal stevneformidling innendørs og utendørs.
 • Student-OL.
 • Juniorgalla Mannheim.

Teamledere (ledere av juniorlandslagene):

Sprint, hekk og stafett:
Teamledere Olav Magne Tveitå.
Grentrener sprint Jaysuma Saidy Ndure.

Mangekamp:
Teamleder Anne Brit S. Sandberg.

Hopp:
Teamleder Anne Brit S. Sandberg.
Grentrener lengde og tresteg: Frank Brissach.
Grentrener høyde: Hanne Haugland.
Grentrenere stav: Eirik Greibrokk Dolve og Yoann Rouziere.

Mellom- og langdistanse samt kappgang:
Teamledere mellom- og langdistanse: Nils Hetleflåt og Asle Rønning Tjelta.
Teamleder kappgang: Roger Gjelsvik.

Kast:
Teamleder: Thomas Rosvold.
Grentrener spyd: Åsmund Martinsen.Grentrener slegge og diskos: Jørund Årdal.
Grentrener diskos: Einar Kristian Tveitå.
Grentrener kule: Lars Ola Sundt.

Oppgaver og ansvar teamledere:

 • Planlegge, samt gjennomføre og evaluere samlinger. 
 • Følge opp utøvere og deres trenere som er en del av laget.
 • Vurdere kandidater og innstille utøvere til uttak først og fremst for juniormesterskap, U23 og landskamper samt for European Team Championship og andre konkurranser/mesterskap ved behov.
 • Ved behov være leder/trener i utvalgte juniormesterskap, U23-mesterskap og European Team Championship og eventuelt andre internasjonale mesterskap.
 • Være tilgjengelig for faglige spørsmål fra utøvere og trenere. 
 • Være rådgiver for sportssjef og talentutviklingsansvarlig.

Helseteamet 

Helseteamet ledes av Maren Stjernen, som er medisinsk koordinator og fysioterapeut. Jan Henning Løken er i tillegg koordinator mot elitegruppen.

Oppgaver og ansvar:

 • Ansvarlig for aktiviteten i NFIFs helseteam i tett samarbeid med Olympiatoppen (OLT). Medisinsk koordinator utarbeider retningslinjer for hvorledes arbeidet i helseteamet på best mulig måte skal organiseres.
 • Ansvarlig for helserapporteringsprogrammet, hvor landslagsutøverne rapporterer helsestatus.
 • Ansvarlig for gjennomføring av helsescreening av OL-aktuelle utøvere i samarbeid med Olympiatoppen. 
 • Ansvarlig for å yte eller formidle alle nødvendige helsetjenester på høyest mulig kvalifikasjonsnivå til landslagsutøvere.

Siri Bjorland og Ove Talsnes er våre leger.

Siri Bjorland er engasjert som ny lege i NFIF på 10 prosent engasjement.
Siri er overlege, spesialist i fysikalsk medisin og idrettslege NIMF. Hun jobber til daglig ved Ullevål sykehus.
Hun vil være tilgjengelig for veiledning vedrørende medisinske spørsmål og til stede på Olympiatoppen noen timer pr uke.
Dersom du har behov for kontakt med lege i vårt helseteam send mail eller melding til Maren som formidler dette videre.