Litland.jpeg
Håkon Litland. Foto: Bildbyrån.

Kriterier for uttak til junior- og U23-landslaget for 2022

I Strategiplan for Norsk friidrett 2021-2025 er ett av tre hovedmål følgende: Norsk Friidrett skal utvikle utøvere som tar medaljer i internasjonale seniormesterskap.

I et av delmålene står det: Støtte opp om utviklingsbaserte prestasjonsmiljøer som jevnlig får frem utøvere og trenere som når internasjonalt seniornivå.
Målet med samlingene vil da være knyttet opp til hovedmålet og delmålet og bidra til å gi utøvere og trenere økt kompetanse om hva som skal til for å videreutvikle prestasjoner. I tillegg skal samlingene være miljøbyggende.
Fagansvarlig gjennomfører samlinger for sine grupper. Samlingene skal gjennomføres der det er hensiktsmessig geografisk og økonomisk. 

Spesifikt for juniorlandslaget U20:
Prestasjoner i store stevner skal telle mest. I tillegg vurderes prestasjonsutvikling, utøveren sin innstilling og motivasjon til satsing og bidrag inn i felleskapet. Utøvere som tas ut her skal ha klart, eller ligge nært opptil, kravene som er til et U20-europamesterskap. Det er utøvere som er født i 2004 og 2003 som blir tatt ut på dette laget. Yngre utøvere som ligger nært opptil eller klart kravet til EM U20 kan hospitere på samlingene.

Spesifikt for U23-landslaget:
Prestasjoner i store stevner skal telle mest. I tillegg vurderes prestasjonsutvikling, utøverens innstilling og motivasjon til satsing og bidrag inn i felleskapet. Utøvere som tas ut her skal ha klart, eller ligge nært opptil, kravene som er til et internasjonalt U23-mesterskap.

For begge lag innebærer dette å ha søkelys på daglig treningskvalitet. Forbundets intensjon er at man i årene fremover kvalitets sikrer helheten gjennom følgende:

  1. Treneroppfølging
  2. Treningsplanlegging
  3. Bo- og treningsfasiliteter
  4. Restitusjon
  5. Kosthold
  6. Livsstil

Kontinuitet i treningsarbeidet er viktig for å skape utvikling.
Spesifikk øvelsestrening, skadeforebyggende trening, riktig ernæring og restitusjon vektlegges på samlingene.
Det er dessverre ikke budsjett til å dekke alle utgifter på juniorlandslaget U20 og U23-landslaget. Utøverne og deres trenere betaler en egenandel for samlingene for 2021/2022 på 1000 kroner pr. samling. Forbundet dekker ikke reisekostnader. Hospitanter betaler 2500 kroner pr. samling.
Et premiss for uttaket er at utøvere skal ha godkjent helseattest og helsesertifikat.
I tillegg må alle ha gjennomført «Ren Utøver» (ADNO) og «I Run Clean» (EA). Dette er et krav for å delta internasjonalt. Utøvere som av ulike grunner har konkurrert lite vurderes særskilt. I prinsippet skal en utøver bli tatt ut for minimum to år.
Uttak foregår primært etter banesesongen utendørs. Det er de fagansvarlige for juniorlandslaget U20 og U23-landslaget som lager innstilling til uttak, og i samarbeid med Sportssjef og Talentutviklingsansvarlig gjøres det endelige uttaket.