IMG_2023-10-30-110251.jpg
Andreas Fjeld Halvorsen. Foto: Decabild.

Kriterier for uttak til Juniorlandslaget U20 og U23-landslaget for 2024

I Strategiplan for Norsk friidrett 2021-2025 er ett av tre hovedmål følgende: Norsk Friidrett skal utvikle utøvere som tar medaljer i internasjonale seniormesterskap.

I et av delmålene står det: Støtte opp om utviklingsbaserte prestasjonsmiljøer som jevnlig får frem utøvere og trenere som når internasjonalt seniornivå.
Målet med samlingene vil da være knyttet opp til hovedmålet og delmålet og bidra til å gi utøvere og trenere økt kompetanse om hva som skal til for å videreutvikle prestasjoner.
I tillegg skal samlingene være miljøbyggende. Se forøvrig forventninger.
Teamleder gjennomfører samlinger for sine grupper. Samlingene skal gjennomføres der det er hensiktsmessig geografisk og økonomisk. 

Spesifikt for Juniorlandslaget U20:

Prestasjoner i store stevner skal telle mest. I tillegg vurderes prestasjonsutvikling, utøveren sin innstilling og motivasjon til satsing og bidrag inn i felleskapet.
Utøvere som tas ut her skal ha klart, eller ligge nært opptil, kravene som er til EM U20, og utøvere født 2006 som har klart kravet til EM U18.
Det er utøvere som er født i 2005 og 2006 som blir tatt ut på dette laget.

Andre utøvere født i 2005, 2006 og 2007 som
ligger nært opptil eller har klart kravet til EM U20 og EM U18 vil kunne bli invitert som hospitant på samlingene der det er hensiktsmessig.

Spesifikt for U23-landslaget:

Prestasjoner i store stevner skal telle mest. I tillegg vurderes prestasjonsutvikling, utøverens innstilling og motivasjon til satsing og bidrag inn i felleskapet. Utøvere som tas ut her skal ha klart, eller ligge nært opptil, kravene som er til EM U23.
Utøvere fra 20 til 22 år som ligger nært opptil kravet til EM U23 vil kunne bli invitert som hospitant på samlingene der det er hensiktsmessig. Dette gjelder også eldre utøvere.

For begge lag innebærer dette å ha søkelys på daglig treningskvalitet. Forbundets intensjon er at man i årene fremover kvalitetssikrer helheten gjennom følgende:

  1. Treneroppfølging
  2. Treningsplanlegging
  3. Bo- og treningsfasiliteter
  4. Restitusjon
  5. Kosthold
  6. Livsstil

Kontinuitet i treningsarbeidet er viktig for å skape utvikling.
Spesifikk øvelsestrening, skadeforebyggende trening, riktig ernæring og restitusjon vektlegges på samlingene.
Det er dessverre ikke budsjett til å dekke alle utgifter på Juniorlandslaget U20 og U23-landslaget.
Utøverne og deres trenere betaler en egenandel for samlingene for 2023/2024 på 1000 kroner pr. samling. Forbundet dekker ikke reisekostnader. Hospitanter og deres trener betaler 1500 kroner pr. samling.

Utøvere som er uttatt må ta helseattest. Kvinnelige mellom- og langdisanseutøvere samt kappgjengere må i tillegg ha godkjent helsesertifikat.

I tillegg må alle gjennomføre «Ren Utøver» (ADNO) og «I Run Clean» (EA). Dette er et krav for å delta internasjonalt. I prinsippet skal en utøver bli tatt ut for minimum to år. Utøvere som er under 18 år, må levere samtykkeerklæring om at en godkjenner at en kan dopingtestes. Skjemaet sendes til Talentutviklingsansvarlig. Skjemaet må også sendes ADNO.

Uttak foregår primært etter banesesongen utendørs. Det er Teamledere for Juniorlandslaget U20 og U23-landslaget som har laget innstilling til uttak, og uttaket er gjort i samarbeid med Sportssjef og Talentutviklingsansvarlig.

Utøvere som blir uttatt, må gi beskjed til Talentutviklingsansvarlig/Sportssjef eller Teamledere om de ikke ønsker å være en del av Juniorlandslaget U20 eller U23-landslaget.