For spørsmål knyttet til vårt leverandørnettverk FriidrettsPartner:

Fredrik Samuelsen, leder kommersiell avdeling.

PST Sportsanlegg: Espen Hoff 

Laiderz: Ásvald Simonsen 

NBV: Hadle Friisenfeldt

FriidrettsPartner – norsk friidretts leverandørnettverk til anlegg og klubber

FriidrettsPartner er norsk friidretts leverandørnettverk. De kan levere utstyr, tjenester og/eller økonomiske bidrag som norske friidrettsklubber, løp og idrettsanlegg trenger og er avhengig av for å lykkes i enda større grad.

Norsk friidrett får gjennom sine FriidrettsPartnere tilegnet seg spisskompetanse, produkter og tjenester som er relevante til norsk friidretts gunst og videre utvikling.