Baneklassifisering

Baneklassifisering (kun baner med fast dekke)

Kl.

Navn

Merknad

M

Mesterskapsarena

Overdekket tribune

A

Mesterskapsarena

Ikke overdekket tribune

B

Ordinært anlegg

6 rundbaner eller flere. Ellers komplett. Naturgress.

C

Ordinært anlegg

6 rundbaner eller flere. Har mangler (f.eks kastbur, hinder, hekk, stav). Naturgress eller indre bane i grus.

D

Lite anlegg

5 rundbaner eller færre. Naturgress.

E

Delanlegg

Med eller uten rundbane. Kunstgress.

F

Friplassen

Fullt utstyrt

G

Friplassen

Minimalt utstyrt

H

Friidrettshall

200m bane med doserte svinger. 6 rundbaner.

I

Friidrettshall

200m bane med doserte svinger. Mindre enn 6 rundbaner.

J

Friidrettsdekke inne

Sprintstriper og andre småflater. Permanente og løse.

K

Kombihall

200m bane med doserte svinger.

L

Kombihall

Rundbane med flate svinger eller uten rundbane.

X

 

Ikke brukbare anlegg

Y

Avvikende dekke Banedekke ikke sertifisert for friidrett.