NORDEN_WEB.jpg
De nordiske delegatene samlet i København.

Vil utrede mulighetene for utvidet nordisk samarbeid

Sist helg var de nordiske friidrettsforbundene samlet til sin årlige kongress i København. Der konkluderte man med at man ønsker å utrede mulighetene for et nordisk utviklingssenter, og søke støtte fra det internasjonale friidrettsforbundet IAAF til dette prosjektet.

- Det var et spennende og interessant møte der de nordiske landene blant annet ble enige om å søke støtte hos IAAF til opparbeidelse av et nordisk utviklings- og kompetansesenter, sier NFIF-president Tore Hordnes.
Sammen med styremedlem Anne Farseth og teknisk konsulent i NFIF, Ole Petter Sandvig, utgjorde han den norske delegasjonen.

- I løpet av kort tid vil vi sette oss ned og se nærmere på mulighetene for et slikt senter. Mens de fleste av dagens IAAF-sentra har toppidrettsutvikling som fokus ønsker vi imidlertid å tenke litt annerledes, sier han.

- Den nordiske ideen er mer knyttet til utvikling innen mosjonssektoren og arrangementsutvikling, selv om det også finnes spennende områder for samarbeid knyttet til toppidretten.

- Innenfor de to første områdene ønsker vi å se nærmere på hvordan vi kan utvikle digitale hjelpemidler og digitale plattformer for videre utvikling og vekst. Det  finnes i dag mange spennende tanker og ideer innenfor det nordiske fellesskapet, og videreutvikling av disse under en felles paraply kan gi oss gode gevinster, sier han.