nfif-logo-705x405.jpg

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid

Valgkomiteen i Norges Friidrettsforbund er godt i gang med sitt arbeid foran Friidrettstinget på Sola 13. og 14. mars neste år.

- Det er en stor og viktig jobb vi er i gang med, sier leder Hilde Osnes på vegne av komiteen.
- Vi har hatt initiale samtaler med det sittende styret, og vi vil også være til stede på Høstmøtet og snakke med styret, administrasjonen og kretsleddet. Komiteen planlegger også å være til stede på andre arrangementer ut over høsten og vinteren, så lang dagens situasjon tillater det, sier hun.

Valgkomiteen skal innstille følgende:

  • Styret: President, visepresident og 7 styremedlemmer.
  • Kontrollkomiteen: 3 medlemmer + 1 varamedlem.
  • Lovutvalget: Leder, 4 medlemmer + 2 varamedlemmer.

- Alle er på valg, men i vårt arbeid er det mange momenter som skal vurderes; som kontinuitet, kompetanse, kjønn og geografi; og i den sammenheng må vi også stille oss spørsmål om hva vi trenger og hvor vi skal, sier hun.

- Vi ønsker, og er helt avhengig av gode innspill på kandidater, eller ønsket kompetanse, for å kunne sette sammen det beste laget til å løfte norsk friidrett videre opp og frem. Vi understreker at mulige kandidater må være informert om at de spilles inn, og at alle innspill gjennomgås og vurderes.
- Valgkomiteen er også opptatt av å få en velfungerende og god ungdomskomite. Gode engasjerte kandidater til ungdomsutvalget bes også meldes inn til Cidi Nzita, sier Osnes.

Frist for innspill er 10. januar 2020, og du kan kontakte valgkomiteen enten på telefon eller mail:

Leder:
Hilde Osnes, IL i BUL/Oslo og Akershus FIK
Telefon: 915 88 273
Mail: hildeosnes@hotmail.no

Medlemmer:
Stine Haugum, Strindheim IL
Telefon: 958 46 815
Mail: Stine.haugum@gmail.com

Lars Ola Sundt, Groruddalen FIK
Telefon: 905 40 216
Mail: lars.ola.sundt@idk.no

Kari Ann Nygård, Narvik IL
Telefon: 916 70 935
Mail: kan-nyga@online.no

Cidi Nzita, IL Norna-Salhus (ungdomsrepresentant)
Telefon: 480 25 598
Mail: cidi.nzita@outlook.com