Ungdomslekene 705x405.jpg

Tildeling av Ungdomslekene fra 2018

Søknadsfristen for å arrangere Ungdomslekene fra og med 2018 gikk ut 15. januar i år. Norges Friidrettsforbund har behandlet alle søknader, og vedtatt å tildele følgende arrangører disse lekene.

Østlandet: Hamar IL og FIK Orion (for 2018 med mulighet for ytterligere 2 år).

Midt- og Nord-Norge: Måndalen IL (for 2018 med mulighet for ytterligere 2 år)

Vestlandet: Osterøy IL (for 2018) og Haugesund IL (for 2019 med mulighet for ytterligere 1 år)

Legg merke til at det gjøres et unntak i 2018 for Vestlandet, der Osterøy får stå som arrangør i 2018 i forbindelse med sin 100-årsmarkering og sitt tiårsjubileum som arrangør av Ungdomslekene. Haugesund IL overtar arrangementet fra og med 2019, med mulighet for ytterligere ett år.

Vi ønsker helt til slutt å gjøre oppmerksom på at Ungdomslekenes konsept i sin helhet skal gås igjennom i nærmeste framtid, og særlig den geografiske inndelingen vil bli rom for diskusjon.