NFIF-logo-705x405.jpg

Valgkomiteens frist for kandidater går ut tirsdag

Friidrettstinget avholdes i Bergen 30. og 31. mars 2019. I den forbindelse har valgkomiteen i NFIF for lengst startet sitt arbeid med å finne egnede kandidater til styret, lovutvalget og kontrollutvalget. Frist for forslag går ut tirsdag 15. januar.

Valgkomiteen vil legge vekt på å finne frem til egnede kandidater som har lyst, vilje, tid og evne til å arbeide for felles beste for norsk friidrett. 
Valgkomiteen er selv i prosess med å forespørre sittende medlemmer i styret og komiteer i forhold til interesse for gjenvalg. 
Valgkomiteen skal innstille overfor tinget på følgende verv:

  • Styret: President, visepresident, 7 styremedlemmer
  • Kontrollkomiteen: 3 medlemmer + 1 varamedlem
  • Lovutvalget: Leder, 4 medlemmer + 2 varamedlemmer

Vi ber om forslag på kandidater til styret og utvalg. Kandidater som blir foreslått må på forhånd ha akseptert at de foreslås.
Spesielt ønsker vi oss kvinnelige kandidater.

Samtidig ber vi om at det blir gitt en kort beskrivelse av kandidaten(e) og en begrunnelse for forslaget med minimum følgende opplysninger:
Kandidatens navn, fødselsdato, yrke, adresse, telefonnummer, klubbtilhørighet, eventuelle nåværende og tidligere verv i idretten og eventuell idrettsaktivitet pluss andre opplysninger som er spesielt relevante for kandidaturet; herunder spesielle interessefelter, kompetanse og hva kandidaten kan bidra med i styret eller utvalget.

Forslagsstillers navn, adresse, telefonnummer og klubbtilhørighet må også oppgis. 

Frist for forslag er 15. januar 2019.

Forslag og spørsmål kan rettes til valgkomiteen:

Øyvind Røberg, Sandnes IL: 934 48 481
Pål Christian Evensen, Sarpsborg IL: 951 03 122
Stine Haugum, Strindheim IL: 958 46 815
Hilde Osnes, IL i BUL: 915 88 273