NFIF-logo-705x405.jpg

Ikke-norske statsborgeres deltakelse i NM

Ikke-norske statsborgere trenger dispensasjon for å starte i norske mesterskap. Slik går du frem.

Norske mesterskap er for norske statsborgere. Ikke-norske statsborgere som er fast bosatt i Norge kan få dispensasjon til delta om de oppfyller visse betingelser.

Følgende betingelser må være oppfylt:

1. Man må ha hatt sin primære og faste adresse i Norge hele tiden i minst 24 måneder ved påmeldingsfristens utløp. Datoen for bosetting må dokumenteres.
2. Fullt navn må oppgis, samt hjemland, fødselsdato og klubb man representerer.
3. Man kan ikke delta i hjemlandets mesterskap, representere hjemlandet i internasjonale mesterskap eller være en del av hjemlandets lag i samme året man søker dispensasjon for.

Vi tar vare på de faste opplysningene i punktene 1 og 2, slik at om man søker på nytt i et år trenger vi bare opplysninger som kreves i punkt 3.

Søknaden sendes elektronisk her.

Vi oppfordrer klubbene til å søke for samtlige aktuelle kandidater snarest mulig, så unngår vi at det glemmes og blir en skuffelse når man blir avvist i et mesterskap grunnet manglende startberettigelse.