Para.jpg
Årets Friidrett Grand Prix var en ubetinget suksess.

- Ønsker å utvide Friidrett Grand Prix-konseptet

- I 2017 arrangerte vi fem stevner, og målet for kommende sesong er helt klart å utvide dette både i forhold til antall og geografisk spredning, sier ansvarlig friidrett for funksjonshemmede i NFIF, Runar Steinstad, om det nye konseptet for utøvere med utviklingshemming.

- Friidrett Grand Prix er en serie med approberte friidretts-stevner for de med utviklingshemming som ønsker å konkurrere på friidrettens premisser, fortsetter Steinstad.
- Serien er opprettet for at personer med utviklingshemminger skal kunne konkurrere med sine ferdigheter og forutsetninger på sitt nivå.

- Serien er ment å fremme inkludering. Det å konkurrere er for mange litt skummelt. Denne serien er med på å senke terskelen i forhold til dette, der alternativet er å konkurrere i ordinære friidrettsstevner. Samtidig åpner serien for at de aller beste, som kanskje kan bli «for spreke» for idrettsleker men samtidig havner litt bak i ordinære friidrettsstevner får en konkurranseplattform der de kan møtes.

- I 2017 ble det som sagt arrangert fem stevner; i Stjørdal, på Lambertseter, på Brandbu, på Bislett og i Fana. Kommende sesong ønsker vi som sagt å utvide antallet stevner og få med andre regioner. Målet er at hele landet skal dekkes av denne serien, sier Steinstad – som uten at noe foreløpig er avgjort tenker på blant annet områdene rundt Haugesund og Stavanger samt Nord-Norge.

- Serien er som sagt ment å være et lavterskel-tilbud. Eneste krav er at man har medlemskap i en friidrettsklubb og at man har løst lisens. Akkurat som for ordinær friidrett.
- Tilbudet er lansert med eget merkevarenavn og logo, og gjennomføres med midler fra NIF. Konklusjonen på det vi gjennomførte i 2017 var at vi fikk stor oppmerksomhet i miljøet og lokalt der vi hadde arrangementer.
- Både vi i NFIF, utøverne og arrangørene opplevde serien som en stor suksess.

- Samtidig gir serien oss i NFIF en fin oversikt over våre utøvere med utviklingshemming som kan være aktuelle for representasjon i Special Olympics Summer Games 2019, avslutter han.