Illustrasjon rose.jpg

Tidligere NFIF-formann Egil Gulliksen er død

En markant skikkelse i Norsk Friidrett er død. Tidligere formann i NFIF Egil Gulliksen gikk bort 11. mai, 84 år gammel. Gulliksen innehadde en rekke posisjoner i vår organisasjon, og vi lyser fred over hans minne. Les minneordene over Egil Gulliksen.

Egil Gulliksen var fra Skotselv i Buskerud, og representerte som aktiv Bakke IF i Øvre Eiker. Han kom tidlig med i administrativt arbeid. Faktisk så tidlig at han fikk NFIFs fortjenestediplom allerede i 1962, bare 30 år gammel.
Han var medlem av Treningsutvalget allerede i 1957, og var en forbundets mest sentrale tillitsvalgte helt fram til 2004. Et spenn på hele 47 år. Han var formann, som det da het, i NFIF fra 1972-76.
Det er også rett å si at han var av de viktigste personer for joggebølgens framvekst i Norge, og han stiftet Høvik-joggen allerede i 1974. Dette var et viktig element i beslutningen om at han ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje i 2005; «For sin innsats for friidretten og medmennesker».

Egil Gulliksen var også en svært mye benyttet dommer, og var i en rekke år leder av stevne-juryen i forbindelse med Bislett Games. Egil var også internasjonal dommer, og var blant annet dommer under VM i Sevilla i 1999. Egil var en kjent skikkelse i det internasjonale samarbeidet, både i Europa og i IAAF, og han var av de store pådrivere for det nordiske friidrettsarbeidet. Egil fikk friidrettsforbundets fortjenestemedalje for administrativt arbeid i 1977.

Egil Gulliksen bekledde en lang rekke verv i Norges Friidrettsforbund fra han kom inn i 1957 til 2004.

Han satt i NFIF sitt styre som styremedlem i perioden 1963-66, som viseformann i perioden 1969-72 og som formann i perioden 1972-76.
Han var medlem av treningsutvalget alt i 1957, og fra 1964-68, som formann fra 1968-72 og fra 1975-78.
I tillegg var han medlem av jubileumskomitéen til NFIF sitt 75-års jubileum i 1970, han ledet terminlistekomiteen i 1975, var medlem av redaksjonskomitéen for bladet Friidrett 1979-80, var medlem av lovutvalget fra 1981 1987 og utvalgets leder 1987-2004, han satt i komiteen for lengre løpskonkurranser i 1982, i NFIF sin valgkomite i 1984 og i teknisk komite fra 1987-2004.
Styret og administrasjonen i Norges Friidrettsforbund lyser fred over Egil Gulliksen sitt minne

For NFIF
Ole Petter Sandvig

 

Egil Gulliksen var først og fremst friidrettsleder, men også en tydelig og engasjert idrettsleder.I dette ligger at hans hovedinteresse var og forble friidrett, men at han hele tiden, og særlig etter at han la til side de tyngste forbundsvervene, engasjerte seg aktivt i idrettsarbeid med et klart miljø- og samfunnsorientert sikte. Høvik-joggen ble ett særdeles tydelig uttrykk for hans utrettelige og langvarige innsats for å glede medmennesker gjennom samvær og fysisk aktivitet.

Egils dype engasjement for og hans omfattende detaljkunnskap om friidrett var et kjennemerke. Han var sannsynligvis forbundets reelle leder en tid før han ble valgt til formann. Hans innsikt og engasjement ga tiltak og beslutninger retning før formannsrollen tilførte formell autoritet. Som formell leder fortsatte han sin medvirkning i friidrettens indre liv og virke i en grad det er vanskelig å fatte omfanget av.

At Egil i en årrekke var viseformann og formann for Stiftelsen for Norsk Friidrett, hører med til bildet av et varig engasjement. At han også satt en periode i Norges Idrettsforbunds styre (1976-78), bør nevnes, selv om denne form for idrettsledelse neppe helt samsvarte med Egils behov for å være nærmere idrettsaktivitetens konkrete utfordringer. Sammen med Arne B. Mollén deltok Egil i etableringen av NIV (Norske Idrettsleder-Veteraner) i 1988, en forening som ble (og er!) til stor glede for mange av hans kolleger. I NIV var Egil et fast møtende, aktivt og interessert medlem til det aller siste. I denne vennekretsen hørte han naturlig hjemme, og følte ekte tilhørighet.    

Ved Egils bortgang har friidretten mistet en av sine fremste og ekte representanter. Dybden i og varigheten av hans engasjement for friidretten kan ikke overvurderes, samtidig som hans blikk for idretten i samfunnets tjeneste utfylte bildet av en idrettsleder med større perspektiv.

Vi minnes Egil med vemod og glede, og lyser fred over hans minne!

Hans B. Skaset
Tidligere formann i NFIF og NIF

 

En bauta, og en meget populær og høyt aktet lederskikkelse i norsk friidrett, Egil Gulliksen - populært kalt «Gullik», døde 11.mai etter et kort tids sykeleie.
Ja-mennesket Egil vil av alle han kom i kontakt med bli husket som en meget dyktig leder, dommer og en god venn. Hans allsidighet avspeiles i at han gjennom årene blant annet var leder av treningsutvalget og formann i Norges Friidrettsforbund.
I det sivile liv var Egil leder for det anerkjente støvsugerfirmaet NILFISK, der han gjennom alle år holdt «åpent hus» - også for friidrettsledere og aktive.
Ikke uten grunn var det Egil, som av tidligere friidrettspresident og leder av OL-komiteen Arne B. Mollen i 1988 ble sendt til Stockholm for å orientere seg om den svenske foreningen for idrettslederveteraner som ble etablert i 1917. Egil kom entusiastisk tilbake, og han ble en av grunnleggerne av den norske «avleggeren» Norske Idrettslederveteraner (NIV). Der la han gjennom årene ned en meget fortjenstfull innsats i styre og komiteer. «Ja-mennesket» Egil var alltid lett å be om hjelp, eller til å fylle et verv.
Han ble i 2005 tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull, og i 2008 hedret med NIVs ærespris for sin innsats på alle plan innen norsk idrett.

Egil engasjerte seg også i sitt lokalmiljø på Høvik, og ble der populært kalt «Mr. Høvik-jogg».
Hans vesen, innsikt og sikre dømmekraft ga ham utallige verv som dommer og som jury-formann for store og internasjonale friidrettsstevner.
Egil var en mann man kunne stole på.
At Egil også var sine venners venn viste de mange initiativ han tok «just-for-fun», som hans årlige turer med Kielfergen for «Aspargesens venner» der humoren sto høyt i taket og historiene satt løst.
Vi minnes en god venn og lyser fred over hans gode minne!

Bjørn Bogerud

 

 

Begravelsen finner sted i Høvik kirke klokken 13:30 tirsdag 23. mai.