Tore_apenhet.jpeg
Foto: Thore Erik Thoresen

Ønsker åpenhet rundt økonomi

VG har gjort en større undersøkelse blant flere særforbund i idretten for å se på organisasjonenes pengebruk. For Norges Friidrettsforbund har åpenhet vært et viktig prinsipp i besvarelsen.

- Vi har lagt ned arbeid i å fremskaffe nødvendig informasjon for å besvare VGs spørsmål på en åpen og redelig måte. Vårt regnskap er åpent, og vi jobber etter et prinsipp om nøkternt pengebruk med fokus på å drifte og videreutvikle organisasjonen til det beste for friidretten i Norge, forklarer president Tore Hordnes

I rapporten synliggjør NFIF blant annet lønn til generalsekretær og president, samt en detaljert oversikt over reiser. Dato for reiser, destinasjon og kostnader. Det er også spesifisert kostnader for representasjon, kurs og bruk av konsulenter. 

- For oss er det viktig at åpenhet ikke går på bekostning av hensynet til personvern for de vi har arbeidsansvar for, frivillige eller forretningsforbindelser. Vi har derfor ikke gitt opplysninger om hvert enkelt lønnsnivå, med unntak av generalsekretær og president, eller innsyn i reiseregninger. Vårt regnskap legges frem for vår organisasjon på Tinget og godkjennes av representanter fra klubber og kretser. Vi har revisorer og kontrollkomite som har fullt innsyn i hele regnskapet, og har som oppgave å sikre at NFIF følger lover og de retningslinjer som er lagt for organisasjonen. Vi ønsker åpenhet, og opplever å ha det gjennom denne organisatoriske strukturen, forklarer Hordnes. 

Se svar til VG HER