beatrice.jpg
Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg. Foto: Eirik Førde.

Rekrutteringslandslagene for 2018 er klare

Norges Friidrettsforbund har tatt ut rekrutteringslandslagene i gruppene sprint og hekk, mangekamp og hopp, kast og Holta Runners mellom- og langdistanse og kappgang for sesongen 2018.

Aldersspennet i laget er endra til å overensstemme med mesterskaps-alderen for våre ungdommer, nemlig mellom 16 (yngste alder/EYOF) og 22 år (eldste alder/U23).
Kastgruppa, som var den første gruppa NFIF oppretta («Løftprosjektet») har hatt U23 som øverste alder helt fra starten, og dette prinsippet blir fra og med 2018 gjeldende for alle grupper. Gruppene vil likevel kunne invitere overårige utøvere som hospitanter på samlinger og leire, etter ønske og behov i gruppa. Dette er med på å opprettholde samholdet i gruppa, og de kan derigjennom benytte seg av gode rollemodeller.
Toppidrettsmodellen med Elitegruppe (Team Tokyo), EM-gruppe (Team Berlin) og Rekrutteringslandslaget henger da bedre sammen, og vil gi ressurser til bedre oppfølgingsarbeid på alle tre nivå.
Endringen er forankret i Toppidrettsutvalget september 2017.

Informasjon om rekrutteringslaget 2018

Rekrutteringslandslaget kast 2018

Rekrutteringslandslaget mangekamp og hopp 2018

Rekrutteringslandslaget sprint og hekk 2018

Rekrutteringslandslaget Holta Runners, mellom- og langdistanse og kappgang 2018