trakassering612.jpg
Seksuell trakassering og overgrep skjer også i idretten. Derfor er det viktig å opplyse om at alle har et ansvar om å gjøre idrettens retningslinjer på området kjent blant medlemmene. Foto: NTB Scanpix

Vi tar seksuell trakassering og overgrep på alvor

Norsk idrett tar seksuell trakassering og overgrep på alvor. Vi vet også at dette er et tema som må løftes opp for å bli tatt på alvor. Allerede i år 2000 vedtok Idrettsstyret egne retningslinjer mot trakassering og overgrep for hele norsk idrett.

- Alle i norsk idrett har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes. Du kan ikke være nøytral til seksuell trakassering og overgrep. Enten reagerer du, eller så støtter du uakseptabel oppførsel, sier idrettspresident Tom Tvedt i Norges idrettsforbund.

Se norsk idrett sin veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep her.