ordning0227.jpg

Minner om fristen for støtteordning for klubber

På NFIF sitt styremøte i Bergen i juni ble det vedtatt en økonomisk omprioritering på 500.000 kroner som skal brukes til å styrke klubbenes arbeid mot barn og ungdom i det som har vært et vanskelig år.

- Året 2020 har vært og blir spesielt for alle, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i NFIF.
- Covid-19-pandemien har truffet alle deler av samfunnet og idretten. Vi ønsker med dette tiltaket å bidra med ekstraordinær støtte til klubbenes aktiviteter. Det vi nå gjør er å tilby støtte til dekning av sentrale utgiftsposter, for å bidra til at de skal kunne opprettholde tilbudet til barn og ungdom i aldersgruppen 6 til 19 år. Både nå under pandemi-perioden, men også når vi en dag kommer tilbake i mer normale rutiner, sier han.

De som kan søke om støtte er alle klubber som er tilsluttet NFIF.

Hver klubb kan søke om inntil 20.000 kroner, og det kan søkes på støtte innenfor fire områder:

  1. Utgifter til startkontigent for utøvere opp til 19 år.
  2. Trenerutgifter for barn og ungdom i alderen 6 til19 år knyttet opp mot breddeaktivitet.
  3. Leieutgifter til anlegg, lokaler og andre fasiliteter. 
  4. Tiltak som bidrar til økt rekruttering. Her kan man søke støtte til gjennomføring av Nestlé-lekene og Friidrettens Dag. 

Søknadsfrist: 1. september 2020.

Søknadsskjema 

For spørsmål: tonjelangehaug.svenneby@friidrett.no