b1derw.jpg

Friidrettsturné gjennomført i Sogn og Fjordane

Denne våren er det gjennomført en friidrettsturne i Sogn og Fjordane hvor man har gjort det lettere for barn og unge å få prøve seg i friidrett, samtidig som en har forsøkt å blåse liv i flere ubrukte arenaer, øke kompetansen og få økt oppmerksomhet for det Norsk Friidrett driver med. Turneen er blant annet muliggjort av Hertz som har stilt med gratis varebil for å frakte rundt alt det nødvendige utstyret.

Bakgrunn for friidrettsturnéen var et ønske om at flere barn og unge skulle få prøve, lære om og konkurrere i friidrett i Sogn og Fjordane. Det finnes flere tradisjonelle arrangement på bane i fylket, gjerne på anlegg der klubbene allerede driver godt. Samtidig har man mange andre rundbane- og delanlegg med kunststoffdekke der det ikke blir arrangert stevner i det hele tatt. Dette ville kretsen gjøre noe med.

- På fire uker har vi reist til Stryn, Førde, Måløy, Sogndal, og Øvre Årdal. Deretter er planen å gjennomføre et liknende opplegg i skoletiden i Askvoll like før skuleslutt. Totalt har litt over 400 barn og unge vært i aksjon, og det er vi godt fornøyd med, sier Asgeir Årdal som er leder i Sogn og Fjordane friidrettskrets.

- På plassene vi har besøkt har friidrettskretsen bidratt med elektronisk tidtageranlegg, og vi har i samarbeid med vertsklubbene leid inn nødvendig kompetanse som startere, dommere og andre funksjonærer for at resultater oppnådd på stevnet skal bli godkjent.

- Det har vært en fantastisk flott reise så langt, og vi er blitt tatt svært godt imot av klubbene, utøvere og foreldre, sier Årdal.
- Idrettsgleden og mestringsfølelsen de aller yngste har vist når de har fått prøvd seg i de ulike øvelsene er det som har gledet oss aller mest. I tillegg er jeg imponert over velviljen klubber og funksjonærer har vist for å skape dette sammen, fortsetter han.

God støtte fra samarbeidspartnere

- Gjennom samarbeidet med Hertz har vi hatt fått en varebil som vi har lastet med nødvendig utstyr; deriblant tidtakerustyr, vindmåler, telt og startblokker.

b2derw.jpg

- Avtalen har bidratt til at arbeidshverdagen har blitt langt lettere, i tillegg til den økonomiske gevinsten for kretsen med å ikke betale noe for bruk av privatbiler.
- I tillegg til samarbeidet med Hertz, har vi fått gavemidler av Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Gode ringvirkninger

- Vi håper på flere ringvirkninger av turnéen. Et mål er at den også skal rekruttere flere deltakere til eksisterende arrangement på bane.
- Flere av klubbene kan også få en ny giv, noe som igjen kan generere behov for trenerkurs, dommerkurs etc.
- Vi ser også at vi får styrket arrangementkompetansen ute i klubbene, som kan gjøre det lettere for disse å arrangere mindre treningsstevner selv fremover. Alt i alt en bra turné med godt utbytte som vil betale seg i det lange løp, avslutter han.