BB200920VG152.jpg
Foto: Bildbyrån

Disse er nå en del av ADNO sin Toppidrettsutøverliste

Langt flere utøvere enn tidligere regnes fra 1. oktober inn på Toppidrettsutøverlisten til Antidoping Norge. Dette inkluderer blant annet alle som deltar i Hovedmesterskapet. Hvem andre det gjelder og hva det innebærer finner du informasjon om her.

Toppidrettsutøverlisten er fastsatt på bakgrunn av risiko for dopingbruk i den enkelte idrett, nivået på utøverne internasjonalt og omfanget av idretten i Norge.
Antidoping Norge skriver blant annet: Ved behov for bruk av legemidler, skal alle som omfattes av toppidrettsutøverlisten umiddelbart søke om medisinsk fritak for alle stoffer som fremgår av dopinglisten. For dopingprøver tatt av utøvere definert som toppidrettsutøvere, er det også satt minimumskrav for antall prøver som skal analyseres for stoffer som for eksempel EPO og veksthormon. Du finner mer informasjon her.

Toppidrettsutøverlisten ble endret fra 1. oktober. Dette innebærer at langt flere norske utøvere blir del av listen og får strengere krav til å søke om medisinsk fritak. Du finner informasjon om hvem som inngår i Toppidrettsutøverlista her.

Antidoping Norge har også opprettet en privat facebook-gruppe for topputøvere, og vil legge ut relevant informasjon 1-2 ganger per måned. 

VIKTIG: Dette er en privat gruppe og bare medlemmer kan se hvem som er med. Samtidig kan bare utøvere som inngår i Toppidrettsutøverlisten bli medlem.