IMG_5565.png

Sesongen er i gang - husk å følge øvelsesutvalget

Friidrettens øvelsesutvalg er påbudt for klubber å følge ved stevnegjennomføring.

Norsk Friidrett har utarbeidet et øvelsesutvalg for å sikre at barn og ungdom får en gradvis stigende progresjon i utviklingen. Ved å følge øvelsesutvalget bidras det til at barn og ungdom opplever idrettsglede og mestring, sikrer gunstig utvikling og motvirker frafall. Øvelsesutvalget gjelder både for arrangementer på og utenfor bane. 

Brudd på øvelsesutvalget kan føre til sanksjoner. 

Det er gjort noen justeringer på øvelsesutvalget i år, så vi oppfordrer alle til å ta en titt. Legg spesielt merke til hekkehøyden på j12 og j13

Komplett øvelsesutvalg finner du her!

Vi minner og om at det er påbudt å følge barneidrettsbestemmelsene som gjelder for barn opptil 12 år. Disse sier blant annet at barn ikke skal rangeres før de fyller 11 og at alle har rett til premie dersom premiering skjer.

Her finner du barneidrettsbestemmelsene.