IMG_2024-05-14-121405.png

NFIF er resertifisert som Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Norges Friidrettsforbund ble sertifisert første gang i 2021 og er nå resertifisert for tre nye år. I perioden som har gått siden første sertifisering, har også NIF blitt Miljøfyrtårn, og dette er noe vi ønsker velkommen.

- Vi håper at andre særforbund lar seg inspirere til å ta tak i bærekrafts- og miljøarbeidet sitt og blir miljøsertifiserte, uttaler generalsekretær Kjetil Hildeskor.
- Miljøfyrtårnsertifiseringen gjør at vi er trygge på at vi driver virksomheten i henhold til myndighetenes krav, og vi har verktøyene vi trenger for å drive forsvarlig.

Kontinuerlig oppgave

Miljøfyrtårnansvarlig i NFIF, Veslemøy H. Sjöqvist, er opptatt av at det å jobbe med å forbedre miljøledelsessystemet er en kontinuerlig oppgave.
- Vi kommer til å fortsette jobben med å bevisstgjøre både de ansatte og den frivillige delen av organisasjonen. Vi ønsker oss også gjerne tilbakemelding og innspill på bærekrafts- og miljøarbeidet, og har en åpen spørreundersøkelse vi gjerne tar imot flere svar på, sier hun.

Hva viser rapportene og klimaregnskapet? 

Et klimaregnskap viser hvilke deler av virksomheten som gir mest og minst utslipp av klimagasser. Denne informasjonen er viktig i arbeidet med miljøledelse, og hjelper virksomheten med å prioritere og iverksette de mest effektive tiltakene for å redusere klimagassutslipp.
Norges Friidrettsforbunds karbonfotavtrykk i 2023 er på 269,26 tonn CO2 og 99,27 prosent av av avtrykkes skyldes reisevirksomhet i form av flyreiser (230,27 tonn) og andre reiser. 

IMG_2024-05-14-121815.png

NFIF har sendt 612 mennesker på mesterskap og landskamper i inn- og spesielt utland. I tillegg kommer reiser i forbindelse med treningssamlinger,  også det i inn- og utland. Det er også administrative- og organisasjonsmessige reiser, men den store andelen av reiser er i forbindelse med friidrettskonkurranser. 
NFIF er svært bevisste på at det er flyreisene som bidrar til avtrykket vårt, samtidig som det er slik at idrettslig utvikling og aktivitet gjør det nødvendig å bruke fly.
Når mange utøvere klarer krav til mesterskap og der mesterskapene legges til steder der den eneste mulige reisemåten er fly, vil det påvirke avtrykket direkte.
 

Svært lavt sykefravær 

Mens landet Norge har et bekymringsfullt høyt sykefravær, ligger NFIF langt lavere enn landsgjennomsnittet.  

IMG_5459.png

Fakta om Miljøfyrtårn: 

Miljøfyrtårn tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem – som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften. Miljøfyrtårns klimaregnskap følger GHG-protokollen (en internasjonalt anerkjent standard for klimaregnskap).