nif informerer.png

NFIF åpner opp for UM for alle

Styret i Norges Friidrettsforbund har vedtatt at alle som ønsker kan delta i UM utendørs i en øvelse uten å ha klart kvalifiseringskravet. Øvelser utover dette må deltageren være kvalifisert til. Endringen evalueres etter to gjennomførte UM.

Norsk Friidrett har en visjon; «Friidrett for alle - hele livet».  

For mange ungdommer er UM årets høydepunkt, og mye mer enn et mesterskap. Det er blant annet en sosial arena hvor ungdommer fra hele landet møtes og skaper minner for livet. 

Det sosiale felleskapet er viktig, og kan i mange tilfeller være avgjørende for om ungdommene fortsetter med friidrett eller ikke. NFIF ønsker derfor at alle ungdommer i aldersgruppen 15-19 år skal få ta del i dette sosiale fellesskapet.   

Deltakerne i UM er i en alder der det er stor forskjell i biologisk modningsnivå. Forskning viser at det blant 14- og 15-åringer kan være inntil syv års forskjell i biologisk alder, det vil si at det blant 14- og 15-åringer kan være utøvere med biologisk alder fra 10 til 17 år.  

Forskning viser også at det er sammenheng mellom biologisk alder og fysisk prestasjonsevne. Dette gjelder særlig blant gutter, og i øvelser som krever hurtighet, spenst og styrke. Satt på spissen, så favoriserer kvalifiseringskrav i mange øvelser de utøverne som er kommet lengst i puberteten. 

Vi vet også at det er et stort frafall fra friidretten fra 15- til 19-årsklassen. NFIF ønsker derfor å inkludere alle som vil delta i UM i håp om at flere motiveres til å fortsette med friidrett.  

For å gi en viss forutsigbarhet til arrangør om antall deltagere, åpnes det i første omgang for en åpen øvelse per utøver. For øvelse to og videre gjelder kvalifiseringskravene.   

Etter to mesterskapet vil det evalueres om ordningen skal videreføres eller justeres. Evalueringen vil gjøres på bakgrunn av:  

  • Antall deltakere sammenlignet med tidligere år (for alle klasser og kjønn). 
  • Antall starter sammenlignet med tidligere år (for alle klasser og kjønn). 
  • Nivået sammenlignet med tidligere UM (for alle klasser og kjønn). 
  • Svar på spørreundersøkelse blant utøverne. 
  • Svar på spørreundersøkelse blant klubbene. 
  • Samtale med arrangører. 

Endringene er gjeldene fra årets UM.  

Reglementet for UM er oppdatert med denne endringen. Se oppdatert UM-reglement her.