Info.png

Krav om helseattest for å delta i Hovedmesterskapet

Styret i Norges Friidrettsforbund vedtok på sitt styremøte 25. januar 2024 å videreføre ordningen med krav om godkjent helseattest ved deltakelse i Hovedmesterskapet - altså for inneværende år NM 2024 i Sandnes 27. til 29. juni.

Begrunnelsen for innføring av helseattest for å kunne delta i Hovedmesterskapet er at NFIF ønsker å vise i praksis at norsk friidrett setter helse foran prestasjon.

Det er ikke satt noen frist for gjennomføring, men den må være gjennomført i god tid før påmeldingsfristen til NM. Det må også medregnes tid for eventuelle oppfølgninger av merknader. Husk også at leger også har sommerferie så det er kanskje like greit å få dette gjort.

Du finner all informasjon om hvordan du skaffer deg helseattest her.