Info.png

Innføring av ventelister under Hovedmesterskapet

Under Hovedmesterskapet 2024 vil det bli prøvd ut en ordning med ventelister. Det betyr at utøvere som ikke er automatisk kvalifisert til neste runde, vil bli satt på en venteliste.

Ventelistene begrenses til de to beste utøverne som i kvalifiseringskonkurransene i tekniske øvelser og i forsøk og semifinaler i løp, ikke automatisk kvalifiserte seg for videre deltakelse i øvelsen. Utøvere på ventelistene vil få tilbud om plass dersom kvalifiserte utøvere er forhindret fra å delta eller trekker seg fra videre deltakelse i øvelsen.

Ventelisten vil ikke bli supplert med ytterligere utøvere dersom noen av de to utøverne på ventelisten ikke bekrefter at de ønsker å stå på ventelisten eller trekker seg fra ventelisten.

Utøver som trekker seg:

Kvalifiserte utøvere som trekker seg, må gi beskjed til stevnekontoret (TIC) så raskt som mulig, og senest 60 minutter før øvelsesstart. Beskjed må gis av utøveren selv, utøverens trener eller en representant for klubben og skal være skriftlig. Et skjema for utøvere som trekker seg fra videre deltakelse i øvelsen vil være tilgjengelig i TIC.

Utøver som tilbys plass fra venteliste:

De to utøverne på ventelistene må være forberedt på at de kan bli tilbudt plass i neste runde (semifinale eller finale). Utøvere på ventelisten må gi beskjed til TIC senest 90 minutter før semifinale/finale om de fortsatt ønsker å stå på ventelisten. Dersom denne fristen overskrides vil utøveren bli fjernet fra ventelisten.

Arrangøren vil automatisk inkludere en utøver fra ventelisten når beskjed om at en kvalifisert utøver har trukket seg er gitt til TIC innen fristen på 60 minutter før øvelsesstart. Dette vil komme frem av de oppdaterte elektroniske startlistene.

Utøvere fra ventelistene skal plasseres i de dårligst seedede banene på alle løpsøvelser hvor banene seedes, det vil si 100 meter til 800 meter. Det betyr at det i disse løpsøvelsene må foretas ny trekning av baner i øvelsene hvor det kommer utøvere inn fra ventelistene. I tekniske øvelser vil utøvere fra ventelisten overta plassen på startlisten til utøveren som har trukket seg fra videre deltakelse i øvelsen.

Denne endringen vil bli implementert i NM-reglementet.