friidrettstinget-logo.jpg

Tingets samleside og valgkomiteens innstilling

Friidrettstinget 2023 avholdes som et hybridmøte lørdag 25. og søndag 26. mars. Her finner du valgkomiteens innstilling og link til vår samleside med tingdokumenter og all annen nødvendig informasjon.

Friidrettstinget 2023 avholdes som et hybridmøte lørdag 25. og søndag 26. mars.

Her finner du vår samleside med tingdokumenter og all annen nødvendig informasjon.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i NFIF legger frem en enstemmig innstilling til nytt styre, kontrollutvalg og lovutvalg i Norges Friidrettsforbund for tingperioden 2023-2025. Valgkomitéens innstilling innebærer at Anne Farseth får fornyet tillit som president. Kalle Glomsaker innstilles som ny visepresident etter at Runar Bålsrud ikke tok gjenvalg.

Som nye styremedlemmer foreslår valgkomiteen Vegar Sellæg fra Frol IL, Hanne Lyngstad fra IK Tjalve og Finn Kollstad fra Kristiansand Løpeklubb.
I tillegg foreslås Fredrik Haraldstad fra BUL Tromsø som ungdomsrepresentant, med Elias Søvik fra IK Tjalve som vara-ungdomsrepresentant (se note).

I de tingoppnevnte utvalgene foreslås det ingen justering i kontrollutvalget, mens for lovutvalget foreslås det en rekke endringer.
Terje Hoffmann, IL i BUL, innstilles som ny leder etter å ha vært varamedlem i lovutvalget som leder av Dommer- og arrangementsutvalget.
I tillegg foreslås Eline Breilid fra KIF (vararemedlem i inneværende periode) og Runa Skrove Falch fra SK Vidar som nye medlemmer, mens Per Magne Pedersen fra Sandnes IL og Gunnheid Eidissen Berg fra IL Pioner innstilles som varamedlemmer.

- Valgkomiteen har lagt ned en betydelig innsats i arbeidet med å finne gode representanter for norsk friidrett i styre og tingoppnevnte utvalg, sier Ronny Nilsen, leder av valgkomiteen.

- Det har kommet få forslag fra organisasjonen på kandidater til vervene. Valgkomiteen har fulgt opp forslagene og selv også vært i kontakt med en rekke aktuelle kandidater. Vi har gjennomført et stort antall intervjuer og kartlagt motivasjon og kompetanse. Med det nye styret får vi en god regional dekning, en bred og yngre alderssammensetning og en spennende mix av friidrettskompetanse. Vi er av den oppfatning at vi legger frem en innstilling som vil styrke arbeidet med å utvikle og sette retning for norsk friidrett fremover, sier han.

Her er fullstendig innstilling til styre i NFIF for perioden 2023-2025:

President: Anne Farseth, IL i BUL.
Visepresident: Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL.
Styremedlem: Vegar Sellæg, Frol IL.
Styremedlem: Siri Eide Storaa, Målselv IL.
Styremedlem: Fredrik Haraldstad (ungdomsrepresentant), IK Hind og Sarpsborg IL.
Styremedlem: Finn Kollstad, Kristiansand Løpeklubb.
Styremedlem: Hilde Stokvold Gundersen, Fyllingen IL.
Styremedlem: Hanne Lyngstad, IK Tjalve.
Styremedlem: Per Espen Fjeld, Tjøme Løpeklubb.
Vara-ungdomsrepresentant: Elias Søvik, IK Tjalve*.

Vara-ungdomsrepresentanten innstilles under forutsetning av at styrets forslag datert 2.12.22 (sak 86/2022) om lovendring i §13.1 o. ii blir vedtatt på friidrettstinget.

Ansattes representant er valgt av og blant de ansatte og vil i perioden være Linn Baarlid.

Innstilling tingvalgte utvalg:

Kontrollutvalget:
Leder:
Anne Merethe Moe Dahlen, Stovnerkameratene.
Medlem: Hans Kristian Sætrum, KFUM-kameratene.
Medlem: Øivind Røraas, Moss IL.
Varamedlem: Bjørg Larsen, T&IF Viking.

Lovutvalget:
Leder:
Terje Hoffmann, IL i BUL.
Medlem: Runa Skrove Falch, SK Vidar.
Medlem: Per Gammelgård, Bækkelaget SK.
Medlem: Eline Breilid, KIF.
Medlem: Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar.
Første varamedlem: Per Magne Pedersen, Sandnes IL.
Andre varamedlem: Gunnheid Eidissen Berg, IL Pioner.

Valgkomite innstilles til tinget av det sittende styret.