Info.png

Utlysning NM 5km og 10km gateløp 2024

Norges Friidrettsforbund søker teknisk arrangør til NM 5 km og 10 km gateløp i 2024. Det er første gang det avholdes Norgesmesterskap på distansene, og NFIF ønsker at søkerklubbene selv er og kreative med tanke på form og innhold i de første årene.

På bakgrunn av dette er vi fleksible og åpne både for søknader av enkeltarrangement (5 km eller 10 km) og sammenslåtte arrangement (5 km og 10 km).
Det samme gjelder for valg av tidspunkt på året, men her må det tilpasses de øvrige mesterskapene og terminlisten ellers. Distansene kan arrangeres over flere dager. Vi er også imøtekommende og fleksible på om arrangementet inngår som del av et allerede eksisterende arrangement, eller om det står seg som et enkeltstående arrangement.

Arrangement:
5 km gateløp og 10 km gateløp (kan slås sammen som ett, eller søkes separat).

Arrangementsdato:
2024 (fleksibel dato).

Søknadsfrist:
1. august 2023.

Tildelingsdato:
Styremøtet i september 2023.

Klasseinndeling:
Senior, junior (U20)
* Det er for øvrig Veteranutvalget som definerer om/hvilke veteranmesterskap som skal ha status som NM, og hvor de velger å dele ut medaljer.

Kravspesifikasjoner:

Krav til søknadsberettigede:

 1. Søknadsberettigede er idrettslag som er medlem av Norges Friidrettsforbund.
 2. Søknaden sendes på epost til friidrett@friidrett.no med kopi til Thor.Gjesdal@friidrett.no, og må være Norges Friidrettsforbund i hende senest 1. august 2023.
 3. Arrangøren vil bli tildelt arrangementet under den forutsetning at en avtale undertegnes hvor man binder seg til å følge de reglementer og regler styret i NFIF har vedtatt. Eksempel på slike reglement og regler kan fås fra forbundskontoret på forespørsel. Forbehold om endring i slike reglement tas, men endringer som vil få vesentlige økonomiske konsekvenser kan man få dispensasjon fra.
 4. Arrangøren er underlagt forbundets mediaavtaler for TV- og streamrettigheter.
 5. Mesterskap tildeles under forutsetning om at Teknisk arrangør bærer det økonomiske ansvaret for arrangementet, og søknaden må bekrefte at søker er innforstått med dette.
 6. NFIF ønsker arrangementer med en tydelig profil på miljø- og samfunnsansvar. Søknader skal inneholde en beskrivelse av hvordan arrangementet vil bygge opp under dette og følge innholdet i forbundets Miljøveileder.

Krav til arrangementet:

 1. Arrangementet skal være approbert og terminfestet.
 2. Arrangementets deltakere må oppfylle krav om gjeldende lisens.
 3. Tidtaking skal foretas med brutto tidtaking (gun shot).
 4. Arrangementet krever internasjonalt (WA/AIMS) løypesertifikat av grad A eller B.
 5. Arrangementet krever autorisert overdommer (forbundsdommer).
 6. Minimum 95 prosent av løypas underlag må besta av fast dekke.
 7. Løypa må, mellom start og mål, ikke falle gjennomsnittlig mer enn 1:1000, dvs. 1 m per km (0,1 prosent).
 8. Løypas start og mål må ikke være lengre fra hverandre enn 50 prosent av løpsdistansen, målt i en rett linje mellom start og mål.
 9. Arrangementets deltakere følger skolreglene (T5).
 10. Løp skal startes ved avfyring av startpistol, kanon, lufthorn eller tilsvarende utstyr.

Søknaden skal inneholde en bekreftelse på at dere oppfyller ovennevnte krav som arrangør.

Det er også del punkter som bør hensyntas før og under arrangementsprosessen, og som kan tas med i søknaden om ønskelig:

Punkter arrangøren bør hensynta før og under arrangementsprosessen

a) Arrangementstekniske data

 • Påmelding, resultat, og tidtakingssystem.
 • Kontrollmåling.
 • Drikkestasjoner.
 • Følgebil.
 • Funksjonærer og frivillige.
 • Overdommer.
 • Områdebeskrivelse.
 • Premieutdeling.
 • Skisse over sekretariat, presse, speaker, garderober etc.
 • Kobling til mosjonsarrangement, separasjon i tid og rom
 • Avtale med kommersiell aktører. 

b) Sikkerhet

 • Sivil trafikk/Avsperringer.
 • Medisinsk apparat.
 • Tillatelser fra kommune, politi, vegvesen etc.
 • Risikovurdering.

c) Innkvarteringsforhold

 • Kapasitet.
 • Avstander mellom innkvarteringsstedene, samt avstand til arrangementssted, flyplass etc.

d) Markedsføring, kommunikasjon, samarbeid og presse

 • Hjemmesider.
 • Sosiale medier.
 • Markedsføringsrutiner.
 • Presse/mediarutiner.
 • Kommunikasjon internt og eksternt.
 • Medieprofilering.
 • Samarbeid med næringsliv og sponsorer.

e) Reiseopplysninger

 • Flyruter, tog/buss og båtruter.

f) Attraktivitet

 • Forventning om og mulighet for å trekke publikum.
 • Om løypen legger til rette for at publikum kan følge arrangementet tett på.

g) Økonomi

 • Planlagt deltakeravgift (startkontingenten fastsettes i NM-reglementet, med mindre mesterskapet er lagt inn i et eksisterende arrangement hvor det vil følge dette løpets satser).
 • Budsjett.

h) Erfaring som arrangør

 • Opplysninger om tidligere arrangement (mesterskap, internasjonale stevner etc).

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til Norges Friidrettsforbund på e-post, thor.gjesdal@friidrett.no