IMG_3239.jpg
Vassmyra FriFot-anlegg. Foto: Odd Arne Nomedal/Fotofabrikken.

To friidrettsanlegg på lista over forbildeanlegg

To friidrettsanlegg, Vassmyra FriFot-anlegg og Åshallen, trekkes frem som forbildeanlegg i den siste oversikten på nettsiden godeidrettsanlegg.no

Nettsiden godeidrettsanlegg.no driftes i et samarbeid mellom NTNU - Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Forbildeanlegg, eller anlegg til inspirasjon, fungerer både som inspirasjon og informasjon med prosess- og anleggsbeskrivelser, samt erfaringsdeling som andre kan lære av. For mange av forbildeanleggene finner du tegninger, bilder og informasjon om byggekostnad og drift.

- Vi er veldig fornøyde over at to av våre satsingsanlegg er lagt frem som forbildeanlegg, sier visepresident Kalle Glomsaker i NFIF - som også er leder av anleggsutvalget i forbundet.

- Hensikten med siden er å presentere gode modellanlegg som andre kan bli stimulert til å bygge, fortsetter han.

- Vi i NFIF håper med dette at mange kommuner og lag blir stimulert til å bygge slike anlegg.

- På siden kan man se anleggene, og får all nødvendig informasjon. Det står også hvem som kan kontaktes. De som har bygd har lovet å dele sine erfaringer og tall, avslutter Glomsaker.

Det er også opprettet en egen anleggskategori for FriFot-anlegg på den samme nettsiden.