Info.png

Thomas Syrstad vikarierer for Thor Gjesdal

Thor Gjesdal er for tiden sykmeldt. Thomas Syrstad er engasjert i 50 prosent stilling som vikar for Thor.

Kontaktinformasjon for Thomas Syrstad:

thomas.syrstad@friidrett.no - eller mobil 977 42 831.