Info.png

Foreløpig Hovedterminliste for 2024 er publisert

Foreløpig Hovedterminliste for 2024 er publisert under terminlister. Noen endringer kan fortsatt forekomme. Listen vil fortløpende bli utvidet.